Om utbildningen - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Om utbildningen

Utbildningen är för dig som idag är, eller vill bli, verksam inom viltförvaltning. Dina kunskaper efter kursen ska möjliggöra en nominering till en älgförvaltningsgrupp eller stärka ditt arbete i din lokala eller regionala viltförvaltning.


Utbildningstid

Utbildningen är en distansutbildning under perioden 15 augusti – 31 oktober 2020.
Kick Off var 15 augusti 2020. 


Upplägg

Ämne 1: Förvaltningsstruktur och administration (distansutbildning och en fysisk träff) 
Arbetsordning och administration inom ÄFG, Svenska Jägareförbundet och representanternas roll i ÄFG.  

Ämne 2: Viltförvaltning (distansutbildning)
Nya reviderade materialet ur Adaptiv älgförvaltning, Sveriges Lantbruksuniversitet 2011, med delar som har anpassats till vår utbildning.

Ämne 3: Samarbete och gruppdynamik (distansutbildning och en fysisk endagsträff per region)
Delämnen är samarbetsprocesser inom älgförvaltning, strukturella utmaningar, gruppdynamik, mänskliga dimensioner, beslutsprocesser, viltets värde m fl. Distansföreläsningar med flera olika föredraghållare, bl.a. Camilla Sandström, Umeå Universitet.


Ansökan

Ansökningsperioden pågick mellan 1 februari-1 maj 2020. 

Jaktvårdskretsar och länsföreningar fick föreslå och anmäla medlemmar.

Antagningen skedde i samråd mellan Jägareförbundet i respektive län och länsansvarig jaktvårdskonsulent. Besked lämnades i slutet av maj 2020. Utbildningen erbjuder totalt 80 platser.

Utbildningen är kostnadsfri. Varje deltagare betalar själv sin resa till den regionala träffen. 


  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2019-12-18 2020-08-18