Om utbildningen - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Om utbildningen

Utbildningen Älgförvaltning, ekologi och människa är för dig som idag är, eller vill bli, verksam inom viltförvaltning. Dina kunskaper efter kursen ska möjliggöra en nominering till en älgförvaltningsgrupp eller stärka ditt arbete i din lokala eller regionala viltförvaltning.


Utbildningstid

Utbildningen är en distansutbildning under perioden 15 augusti – 31 oktober 2020. Kick Off var 15 augusti 2020. Kursen genomfördes under hösten 2020 och är nu avslutad.


Upplägg

Ämne 1: Förvaltningsstruktur och administration (distansutbildning) 
Arbetsordning och administration inom ÄFG, Svenska Jägareförbundet och representanternas roll i ÄFG.  

Ämne 2: Viltförvaltning (distansutbildning)
Nya reviderade materialet ur Adaptiv älgförvaltning, Sveriges Lantbruksuniversitet 2011, med delar som har anpassats till vår utbildning.

Ämne 3: Samarbete och gruppdynamik (distansutbildning och en fysisk endagsträff per region)
Delämnen är samarbetsprocesser inom älgförvaltning, strukturella utmaningar, gruppdynamik, mänskliga dimensioner, beslutsprocesser, viltets värde m fl. Distansföreläsningar med flera olika föredraghållare, bl.a. Camilla Sandström, Umeå Universitet.


Ansökan

Ansökningsperioden pågick mellan 1 februari-1 maj 2020. 

Jaktvårdskretsar och länsföreningar fick föreslå och anmäla medlemmar.

Antagningen skedde i samråd mellan Jägareförbundet i respektive län och länsansvarig jaktvårdskonsulent. Besked lämnades i slutet av maj 2020. Utbildningen erbjöd totalt 80 platser.

Utbildningen var kostnadsfri. 


  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2019-12-18 2021-01-19