Varför jämställd viltförvaltning? - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Foto: Madeleine Lewander

Varför jämställd viltförvaltning?

Jämställda arbetsgrupper är mer kreativa och effektiva.

Det är välkänt att dynamiken i en jämställd arbetsgrupp ger fler perspektiv och nya lösningar. I landets ÄFG (älgförvaltningsgrupper) är kvinnliga jägare underrepresenterade. Mål är att antalet nominerade kvinnor uppgår till minst 10%.

Svenska Jägareförbundet vill öka andelen kvinnliga representanter i landets älgförvaltningsgrupper (ÄFG). Ett naturligt steg i vårt aktiva arbete för jämställdhet i hela vår organisation.

Utbildningen Älgförvaltning, ekologi och människa vänder sig till både män och kvinnor.

Utbildningen ökar kunskap och förbereder inför nominering till ÄFG, uppdrag i älgskötselområde (ÄSO) eller viltvårdsområden (VVO).
Mål är att 50% av de 80 kursdeltagarna är kvinnor.

Vi söker dig som vill ta dig an utmaningen att både öka din kompetens om viltförvaltning, struktur och hur du kan bidra till ett jämlikt arbete som utvecklar lokal och regional viltförvaltning.


  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2019-12-18 2020-08-19