Svenska Jägareförbundet

Meny

Foto: Bernt Karlsson

Fotsnara för räv

  • Fotsnara för räv är en fångstmetod som efter utbildning får bedrivas vintertid i våra nordligaste län. Gå kursen och bli en effektivare rävjägare!

Fällfångst är en spännande jaktform som kräver stora kunskaper om det vilt man jagar för att bli framgångsrik. Det är också ett effektivt sätt att reglera stammarna av de små rovdjuren, något som gynnar det jaktbara småviltet. Syftet med utbildningen är att deltagarna efter genomgången kurs ska kunna bedriva en framgångsrik jakt med fotsnara och utföra den på ett korrekt sätt enligt gällande lagstiftning. Efter genomgången utbildning får deltagarna ett fångstkort för fotsnara.

Längd:
Ca 6 timmar blandat teori och praktik


Kurs
Fotsnara för räv

Plats
Stöde, Ede Skola

Handledare
Jan Bäckström

Sista bokningsdag
2019-02-18

Antal platser kvar
4

Mat
Nej

Kursen startar
2019-02-24 09:00

Kursen slutar
2019-02-24 14:00

Pris
350,00 kr

BOKA
  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2019-02-06 2019-02-16