Svenska Jägareförbundet

Meny

Fältvilt i jordbrukslandskapet

- Rapphönan som indikatorfågel
Är du Intresserad av att förbättra livsbetingelserna för rapphönsen så är det här en kursdag för dig. 
Kursen behandlar teoretiskt vilka krav rapphönsen har på sin miljö. Hur och vad som kan göras för att hönsen ska trivas på  marken. Kursdagen avslutas med en exkursion i rapphönsmarker.

Syfte: 
Att sprida kunskap om rapphönan som art, krav på biotoper och att ge exempel på samverkan och biotopvård för viltets bästa. 

  • Mål:
    Deltagaren ska efter kursen ha kunskap om:
  •  - Fältviltets  biotopkrav 
  •  - Vilka åtgärder som kan behöva göras på egna marker för att gynna rapphönsen
 
Ur programmet
- Historiskt perspektiv på landskapet 
- Erfarenheter från lantbrukare i området
- Vad kräver fältvitet för att trivas?
- Erfarenheter från andra projekt
- Nyttiga insekter
- Exempel på samverkan för viltets bästa
- Praktiska råd om biotopvård och skötsel av markerna
- Exkursion och sammanfattning







 

  Kursen arrangeras med stöd från Länsstyrelsen Gotlands län och europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling:Europa investerar i landsbygdsområden.

Förtäring

Serveras till självkostnadspris 150 kr/person,

betalas på plats kontant eller med Swish till

1235894084, skriv ”Lunch”
Pris

Kursavgiften är gratis. Kursen ingår i projektet Ett rikt odlingslandskap. Projektet är en del av

landsbygdsprogrammet 2014 - 2020 som finansieras via EU och svenska staten. 

Kurs
Fältvilt i jordbrukslandskapet

Plats
Linde skola, vid Linde Kyrka

Handledare
Calle von Essen

Sista bokningsdag
2019-03-22

Antal platser kvar
4

Mat
Nej

Kursen startar
2019-03-30 08:30

Kursen slutar
2019-03-30 16:00

Pris
0,00 kr

BOKA
  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2019-02-27 2019-03-20