Svenska Jägareförbundet

Meny

Tema rådjur

 Rådjuret är ett högt värderat vilt som intresserar många jägare och viltvårdare. Vill du lära mer om biologin, avskjutningsinriktningar, jakt, viltvård och etik så är detta en utbildning för dig.

Goda kunskaper om rådjurens liv, utseende och beteende är viktiga ingredienser för att lyckas med jakten och viltvården. Detta samt råd om jaktformer och avskjutning är några av de ämnen som tas upp i materialet.

Längd:
Tema rådjur är en utbildning över ca 3 timmar.

Mål:
Efter utbildningen ska deltagarna ha fått grundläggande kunskaper om:

  • rådjurets år
  • föda
  • utseende och ålderskaraktärer
  • predationens betydelse
  • avskjutningsstrategier
  • jaktformer och etik
  • viltvård
  • skaderisker och förebyggande åtgärder 

Tema Rådjur, 3 april 2019, kl 18.00 - ca 22.00. Lokal: Sävast byagård, Sävast

Denna utbildning är gratis för medlem  i Svenska Jägareförbundet.

Kurs
Tema rådjur

Plats
Sävast

Handledare
Björn Sundgren

Sista bokningsdag
2019-03-29

Antal platser kvar
25

Mat
Nej

Kursen startar
2019-04-03 18:00

Kursen slutar
2019-04-03 22:00

Pris
0,00 kr

BOKA
  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2019-01-11 2019-03-20