Tillvaratagande av vilt - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Tillvaratagande av vilt

Hur du behandlar viltet efter skottet betyder mycket för slutresultatet i köket. Den här kursen tar upp allt från urtagning till styckning och förvaring. 

Kursen ger dig kunskap om hur vilt av olika slag tillvaratas och hanteras som råvara. Vi behandlar betydelsen av samt lär oss tillämpa god livsmedelshygien. Knivar och knivvård och övrig lämplig utrustning. Under kursen varvas teori och praktik. Syftet med utbildningen är att deltagarna efter genomgången kurs ska ha grundläggande kunskaper om hantering av vilt efter skottet.

Mål:
Efter genomgången kurs ska deltagarna ha grundläggande kunskaper om:

  • Urtagning
  • Flåning
  • Grovstyckning
  • Finstyckning
  • Förvaring
  • God livsmedelshygien

 


Övrigt: 
Logi och måltider ingår i priset. Mer information skickas efter anmälan.
 

Kurs
Tillvaratagande av vilt

Plats
Öster Malma

Handledare
Pontus Eriksson

Sista bokningsdag
2019-11-17

Antal platser kvar
0

Mat
Nej

Kursen startar
2019-12-05 09:00

Kursen slutar
2019-12-06 15:30

Pris
3 800,00 kr

Kurs ej bokningsbar

STÄNGD
  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2018-11-22 2019-10-19