Eftersöksutbildning - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Eftersöksutbildning

En bred och praktiskt inriktad kurs i eftersök.

Krav: 
Hund lämplig för eftersök och distanskursen Eftersöksutbildning - teori * inläst och avslutad.

Längd:
 
Minst 22 timmar.

Syfte:
 Ge deltagaren en praktiskt inriktad kurs som ger värdefulla kunskaper om träning och genomförande av eftersök. Allt under sakkunnig ledning. 

Mål: 
Ge deltagaren fördjupade kunskaper om och färdigheter i: 

 • Eftersökens upplägg.
 • Säkerhet under alla faser.
 • Arbetet på skott- och olycksplatser.
 • Spårträning, för hund och förare.
 • Utbildning och användning av eftersökshundar.
 • Samarbete och förmedling för ökat uppklarande. 
 • Viltets anatomi.
 • Eftersöksskytte.
 • Eftersöksjuridik.
 • Trafikeftersök.

* Mer om Eftersöksutbildning - teori: https://jagareforbundet.se/utbildning/eftersoksutbildning/steg-1/
 

Övrigt:Anmälan & Betalning  till Kursledaren Hans Pettersson

via e-post hansivan.pettersson@gmail.com eller tel. 070-2055158.

Kursavgiften betalas till kursledningen i samband med kursstart.

 Totalt 8 sammankomster och ca 31 timmar.

 Detaljerad Kursplan med tider, platser och ingående moment kan erhållas via kursledaren.

Kursen följer i princip Jägareförbundets kursplan, men är utökad med mer hundträning för bl.a. Individ/ID-spårning av klövvilt.

 

Kurs
Eftersöksutbildning

Plats
Uppsala, Skyttorp & Vattholma

Handledare
Hans Pettersson,Solveig Rosén

Sista bokningsdag
2020-03-08

Antal platser kvar
10

Mat
Nej

Kursen startar
2020-03-11 18:00

Kursen slutar
2020-04-28 00:00

Pris
1 500,00 kr

BOKA
 • Dela med e-mail
 • Skriv ut
2020-02-12 2020-02-29