Jägarexamen - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Jägarexamen

Om du bestämt dig för att börja jaga, eller om du är allmänt djur- och naturintresserad, erbjuder Öster Malma kurser av högsta kvalitet i fantastisk miljö.

Kurslitteraturen översändes för självstudier och under fem dagar ges du sedan en god allmänbildning om jaktformer, hundar, tillvaratagande av vilt, djur och natur, lagstiftning, mm.
En stor del av kurstiden tillbringas på skjutbanan. Under såväl praktiska som teoretiska moment får du hjälp av erfarna kursledare och skytteinstruktörer. Något som genomsyrar kursens alla moment är säkerhetstänkande och etik. Förutsatt att du klarar de avslutande proven får du en komplett jägarexamen.

Längd:
Självstudier före kursstart samt fem dagars teori och praktik på Öster Malma. 

Mål:
Efter genomgången kurs ska deltagaren ha:

  • Mycket goda förutsättningar att klara en komplett jägarexamen.
  • Fått med sig kunskaper som underlättar den jaktliga introduktionen.
  • Fått en bred allmänbildning om vilt, jakt och natur. 

Övrigt:
Litteratur, kost, logi samt ammunition till och med ordinarie prov ingår. Kostnader för prov tillkommer, ca 1000 kr. Vapen finns att låna under kursen. Mer information skickas efter anmälan.

Kurs
Jägarexamen

Plats
Öster Malma

Handledare
Ted Lagrelius

Sista bokningsdag
2020-06-07

Antal platser kvar
0

Mat
Nej

Kursen startar
2020-06-22 08:30

Kursen slutar
2020-06-26 16:00

Pris
14 900,00 kr

Kurs ej bokningsbar

STÄNGD
  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2019-11-15 2020-05-31