Viltundersökare - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Viltundersökare

Det här är en utbildning för dig som ska undersöka vilt före leverans till en vilthanteringsanläggning. Kursen handlar om slakthygien, viltets anatomi, lagstiftningen och inte minst att lära sig reagera när ett djur inte verkar friskt.

Utbildningen är granskad av Livsmedelsverket och leder till att en första undersökning av ett fällt vilt får göras före leverans till en vilthanteringsanläggning. Undersökningen innebär i normalfallet att färre organ behöver följa med viltet för besiktning på vilthanteringsanläggningen. Syftet med utbildningen är att deltagaren efter genomgången kurs ska kunna bli en resurs för jaktlaget och som har kunskaper att tillvarata och undersöka vilt på ett situationsanpassat och hygieniskt sätt..

Längd:
Cirka 8 timmar.

Förkunskaper: 
Jägarexamen eller likvärdig kunskap genom annan utbildning eller verksamhet.

Mål: 
Efter genomgången kurs ska deltagarna ha kunskap om:

  • Aktuell lagstiftning.
  • Kunna genomföra en yttre och inre undersökning.
  • Upptäcka och reagera på beteende och utseende hos vilt som avviker från det normala.
  • Upptäcka och reagera på inre organ som inte är normala.
  • Kunna dokumentera undersökningen.

 Övrigt
Medtag matsäck 

Kurs
Viltundersökare

Plats
Sjöbo

Handledare
Patrik Yngvesson

Sista bokningsdag
2020-10-23

Antal platser kvar
0

Mat
Nej

Kursen startar
2020-11-08 09:00

Kursen slutar
2020-11-08 16:00

Pris
950,00 kr

Kurs ej bokningsbar

STÄNGD
  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2020-06-01 2020-10-22