Älg och vildsvinsjakt - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Älg och vildsvinsjakt

Vill du uppleva hur en organiserad större jakt efter älg och/eller vildsvin går till så är det här en utbildningsdag för dig. Jakten genomförs med hundar kopplad till hög etik. Instruktion för omhändertagande av viltet ingår. 

Krav:
Jägarexamen och medlemskap i Svenska Jägareförbundet. Medtag eget klass 1 vapen.

Längd: 
1 dag

Syfte:
Deltagaren ska få kunskap  om jakt efter klövvilt samt möjlighet att uppleva en sådan jakt.

 Mål:
Efter genomgången kurs ska deltagarna fått:

  • Bättre kunskap om upplägg och genomförande av jakt i ett större sällskap. Övrigt:

Utbildningsjakt vildsvin (eventuellt även inkl. älg) i samarbete med Sveaskog
Vill du uppleva hur en större organiserad jakt efter vildsvin och eventuellt älg (beroende av tilldelning) med hundar kan gå till, kopplat till hög etik? Då är denna utbildningsjakt något för dig. Grundliga genomgångar med kartor och PM samt förevisning om jaktens upplägg. Vi använder oss av hundar som fungerar tillsammans i såtarna. Och vi hämtar tillsammans ut fällt vilt ur skogen samt i förekommande fall passar samt tar hand om viltet.

Enklare skogslunch ingår i kursavgiften

Medtag eget klass 1 vapen, väl inskjutet med den jaktammunition som ska användas. Varje jaktdeltagare ska under innevarande kalenderår ha skjutit godkänt (minst bronsvalör) på älgbanan.

Skytten köper de vildsvin han/hon skjuter 45kr/kg (slaktvikt). Inga trofé- eller fällavgifter. Om älg fälls finns möjlighet att köpa älgkött för 50 kr/kg (slaktvikt), skytten har första tjing (obs inget krav). Inga trofé- eller fällavgifter.

Mer information och din faktura kommer ca 14 dgr innan kursstart till din e-post.  Kontrollera även i skräpkorgen.
Vid ev avanmälan, se köpvillkoren.

Välkommen med din anmälan!  

Kurs
Älg och vildsvinsjakt

Plats
Forsmark

Handledare
Per Zakariasson

Sista bokningsdag
2020-12-10

Antal platser kvar
2

Mat
Nej

Kursen startar
2020-12-18 07:30

Kursen slutar
2020-12-18 17:00

Pris
1 800,00 kr

BOKA
  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2020-04-20 2020-11-28