Fältvilt i jordbrukslandskapet - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Fältvilt i jordbrukslandskapet

- Rapphönan som indikatorfågel
Är du Intresserad av att förbättra livsbetingelserna för rapphönsen så är det här en kursdag för dig. 
Kursen behandlar teoretiskt vilka krav rapphönsen har på sin miljö. Hur och vad som kan göras för att hönsen ska trivas på  marken. Kursdagen avslutas med en exkursion i rapphönsmarker.

Syfte: 
Att sprida kunskap om rapphönan som art, krav på biotoper och att ge exempel på samverkan och biotopvård för viltets bästa. 

  • Mål:
    Deltagaren ska efter kursen ha kunskap om:
  •  - Fältviltets  biotopkrav 
  •  - Vilka åtgärder som kan behöva göras på egna marker för att gynna rapphönsen
 
Ur programmet
- Historiskt perspektiv på landskapet 
- Erfarenheter från lantbrukare i området
- Vad kräver fältvitet för att trivas?
- Erfarenheter från andra projekt
- Nyttiga insekter
- Exempel på samverkan för viltets bästa
- Praktiska råd om biotopvård och skötsel av markerna
- Exkursion och sammanfattning 

Endast ett fåtal platser kvar eller fullbokat.

Utbildning

Datum

Platser kvar

Pris

Visa fler...
  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2019-02-26 2020-06-05