Gynna fältviltet på din mark - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Gynna fältviltet på din mark

 Kursen behandlar teoretiskt vilka krav fältviltet har på sin miljö. Hur och vad som kan göras för att fältviltet ska trivas på  marken. En del av kursen är förlagd utomhus och innehåller förevisningar och exempel på olika åtgärder. 

Syfte: 
Att sprida kunskap om fälthönsens krav på biotoper.


  • Mål:
    Deltagaren ska efter kursen ha kunskap om:
  •  - Fältviltets biotopkrav 
  •  - Vilka åtgärder som kan behöva göras på egna marker för att gynna fältviltet


Endast ett fåtal platser kvar eller fullbokat.

Utbildning

Datum

Platser kvar

Pris

Visa fler...
  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2018-02-01 2020-04-01