Kronviltsutbildning med jakt - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Kronviltsutbildning med jakt

Här har du tillfälle att lära dig mer om kronvilt och jakten på kron, Dagen avslutas med vaktjakt i Agusa vilthägn.

För att lyckas med jakten och förvaltningen krävs goda kunskaper om djurens utseende och beteende samt deras årstidsbundna rörelsemönster i landskapet. Detta samt råd om jaktformer och förvaltningsfrågor är några av de ämnen som belyses i utbildningen.

Krav:
Jägarexamen. Medtag eget vapen.

Mål:
Efter genomgången kurs ska deltagarna ha grundläggande kunskaper om:

  • Kronviltets biologi, historik och levnadsvanor.
  • Viltvård och förvaltning.
  • Inventeringsformer
  • Jakt kopplad till hög etik.
  • Tillvaratagande av skjutet kronvilt

Endast ett fåtal platser kvar eller fullbokat.

Utbildning

Datum

Platser kvar

Pris

Visa fler...
  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2020-01-10 2020-10-12