Lockjakt på räv - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Foto: Göran Ekström

Lockjakt på räv

Kan du låta som en döende hare? Svaret är ja om du har en lockpipa och rätt teknik. Tanken är naturligtvis att lura räven att det finns ett mål mat att hämta.

Rävlock kan med fördel bedrivas från kust- till fjällmiljö, från norr till söder. Som lockjägare måste du lära dig om räven och dess vanor, förmågan att nyttja terrängen och kända viltväxlar, använda rätt utrustning, ta hänsyn till vind och vittring och liknande. Tekniken att locka och behärska lockpipan är också ett viktigt moment under kursen. Syftet med utbildningen är att deltagarna efter genomgången kurs ska ha sådana kunskaper om lockjakt på räv att utsikterna till en framgångsrik jakt blir stora.

Längd:

Teori, cirka 3 timmar.

Kursavgift:

Teorikurs över 3 timmar kostar 250 kr. Kostnader för lockpipa, kaffe, mat, skytte och jakt i samband med kurserna tillkommer och anpassas efter kursens innehåll och längd.

Krav:

Medlemskap i Jägareförbundet. 

Mål:

Efter genomgången kurs ska deltagarna ha grundläggande kunskaper om:

  • Räven och dess sinnen.
  • Lockjägarens utrustning.
  • Lockjägarens val av pass.
  • Lockpipan och lockteknik.
  • Lockjaktens grundläggande taktik.
  • Hur man avlossar säkra skott.

Endast ett fåtal platser kvar eller fullbokat.

Utbildning

Datum

Platser kvar

Pris

Visa fler...
  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2017-12-08 2020-09-09