Tema rådjur - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Tema rådjur

 Rådjuret är ett högt värderat vilt som intresserar många jägare och viltvårdare. Vill du lära mer om biologin, avskjutningsinriktningar, jakt, viltvård och etik så är detta en utbildning för dig.

Goda kunskaper om rådjurens liv, utseende och beteende är viktiga ingredienser för att lyckas med jakten och viltvården. Detta samt råd om jaktformer och avskjutning är några av de ämnen som tas upp i materialet.

Längd:
Tema rådjur är en utbildning över ca 3 timmar.

Mål:
Efter utbildningen ska deltagarna ha fått grundläggande kunskaper om:

  • rådjurets år
  • föda
  • utseende och ålderskaraktärer
  • predationens betydelse
  • avskjutningsstrategier
  • jaktformer och etik
  • viltvård
  • skaderisker och förebyggande åtgärder 

Endast ett fåtal platser kvar eller fullbokat.

Utbildning

Datum

Platser kvar

Pris

Visa fler...
  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2018-01-10 2020-08-25