Utbildningsjakt på vildsvin - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Utbildningsjakt på vildsvin

Här får du tillfälle att lära dig mer om vildsvin och vildsvinsjakt, både i teori och praktik.  

Praktisk jakt kopplad till hög etik. Urtagning, flå- och styckningsvisning ingår. Vi behandlar också vildsvinets biologi, historik och levnadsvanor. Stor vikt läggs på viltvård och förvaltning av en vildsvinsstam. Aktuella frågor som skador på åkermark och skadeförebyggande åtgärder ingår. Syftet är att ge deltagaren en bred kunskap om förvaltningen av vildsvin.

Krav:
Jägarexamen. Medtag eget vapen.

Mål:
Efter genomgången kurs ska deltagarna ha grundläggande kunskaper om:

  • Vildsvinets biologi, historik och levnadsvanor.
  • Viltvård och förvaltning.
  • Vilka skador de kan orsaka och hur vi förebygger.
  • Träningsskytte och vildsvinets anatomi.
  • Effektiv jakt kopplad till hög etik.
  • Tillvaratagande av skjutet vildsvin.

Endast ett fåtal platser kvar eller fullbokat.

Utbildning

Datum

Platser kvar

Pris

Visa fler...
  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2017-03-14 2019-05-24