Vildsvinsjaktutbildning - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Foto: Thomas Ohlsson

Vildsvinsjaktutbildning

Vi behandlar vildsvinets biologi, historik och levnadsvanor. Stor vikt läggs också på viltvård och förvaltning av en vildsvinsstam. Aktuella frågor som skador på åkermark och skadeförebyggande åtgärder ingår i detta moment. Praktisk jakt kopplad till hög etik. Instruktion för omhändertagande ingår.

Krav
Jägarexamen eller motsvarande. Medtag eget vapen.

Längd
Teori och åteljakt, 1 heldag och kväll.

Syfte
Att sprida kunskap om vildsvinet och jakten.

Mål
Efter genomgången kurs skall deltagarna ha grundläggande kunskaper om:

  • Vildsvinets biologi, historik och levnadsvanor
  • Viltvård och förvaltning
  • Vilka skador de kan orsaka och hur vi förebygger
  • Träningsskytte
  • Vildsvinets anatomi
  • Effektiv jakt kopplad till hög etik
  • Tillvaratagande 

Endast ett fåtal platser kvar eller fullbokat.

Utbildning

Datum

Platser kvar

Pris

Visa fler...
  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2018-01-29 2020-09-21