Viltvård - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Viltvård

 Som viltvårdare är självklart din främsta belöning att kunna glädjas åt starka stammar av jaktbart vilt. Många viltvårdsåtgärder gynnar också andra arter.

Viltvård är en viktig del av jaktutövandet, och är jakträttshavarens och markägarens gemensamma ansvar. God viltvård innebär också möjligheter att styra viltet i landskapet, vilket minskar konflikter mellan viltbruk och andra former av markanvändning. En god och genomtänkt viltvård ger som regel snabbt en positiv respons för viltet, jägaren och jakten. Syftet med utbildningen är att deltagaren efter genomgången kurs ska ha kunskaper om viltvårdens betydelse och hur olika åtgärder kan kombineras i landskapet.

Längd:
 
Teori och fältvandring, ca 8 timmar

Mål:
Efter kursen ska deltagarna ha grundläggande kunskaper om:

  • Viltets olika behov och begränsningar.
  • De vanligast förekommande viltvårdsåtgärderna.
  • Hur åtgärder kan kombineras i landskapet.
  • Långsiktiga och kortsiktiga viltvårdsåtgärder.
  • Tillskapande av trivselplatser för viltet.
  • Betydelsen av annan markanvändning och samverkan.
  • Kopplingen mellan viltvård och naturvård.

Endast ett fåtal platser kvar eller fullbokat.

Utbildning

Datum

Platser kvar

Pris

Visa fler...
  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2017-03-14 2017-08-30