2021-03-10 Digital - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Vill du lära mer om kronviltet, förvaltningsfrågorna och jakten så är detta utbildningen för dig. Foto: Dennis Jacobsen/Mostphotos

Tema kronvilt

Kronvilt, ett flocklevande och skyggt vilt som anses vara det mest svårjagade klövviltet. Vill du lära mer om djuret, förvaltningsfrågorna och jakten så är detta föreläsningen för dig.

 

Plats

Digital

Sista bokningsdatum

05 mar

Startar

10 mar 19:00

Slutar

10 mar 22:00

Längd

1 tillfälle (1 dag)

Måltid

Nej

Platser kvar

224 av 250

Logi

Nej

Kronviltet sprider sig sakta i stora delar av landet och är numera ett mer eller mindre nytt klövvilt för allt fler markägare och jägare. För att lyckas med jakten och förvaltningen krävs självfallet goda kunskaper om djurens utseende och beteende samt deras årstidsbundna rörelsemönster i landskapet. Detta samt råd om jaktformer och förvaltningsfrågor är några av de ämnen som belyses i under föreläsningen.

Föreläsningen hålls i Teams. Du som anmäler dig kommer några dagar innan föreläsningstillfället att få ett mail med en länk samt instruktion för hur du ansluter dig och använder Teams.

Övrigt

Digital kurs

Kursledare

Jesper Einarsson

Pris - ungdom

100 kr

Ordinarie pris

100 kr

Ungdom medlemspris

100 kr

Medlemspris

100 kr

{{ firstName }} {{ surName }}
{{ memberId }}
{{ currentPrice }} kr
Tema kronvilt
10 mar 19:00 - 10 mar 22:00
{{ currentPrice }} kr
Var god ange ett giltigt personnummer i formatet ÅÅÅÅMMDD-XXXX
När du anger ditt personnummer kontrolleras det mot vårt medlemsregister. Alternativt hämtar vi dina adress- och personuppgifter vi behöver för att fullfölja din bokning.
{{ personalIdentityNumber }}
{{ fullAddress }}
{{ email }}
{{ mobilePhone }}
redigera uppgifter
Var god ange en giltig e-postadress
E-postadressen är upptagen
Var god ange ett giltigt mobiltelefonnummer
Tema kronvilt
10 mar - 10 mar
{{ currentPrice }} kr
  • Maila
  • Skriv ut

Mål

Efter genomgången kurs ska deltagarna ha grundläggande kunskap om:

  • Kronviltets födoval
  • Utseende och ålderskaraktärer
  • Förflyttningarna i landskapet
  • Tilldelningsprinciper inom i ett skötselområde
  • Förvaltningsområdets roll
  • Jaktens genomförande
  • Skaderisker och förebyggande åtgärder

Har du frågor eller vill anmäla dig till en kurs? Kontakta oss gärna

Anneli Stjernberg

anneli.stjernberg@jagareforbundet.se

010-5847042