2021-03-30 Digital - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Foto: WildMedia / Mostphotos

Tema viltfoder och foderskapande åtgärder i skogen

Dagens sätt att bruka skog och mark har givit oss ett oerhört produktionsinriktat landskap med ganska liten variation. När den biologiska mångfalden påverkas ges de olika arterna ändrade levnadsförhållanden och alla påverkas mer eller mindre.

Plats

Digital

Sista bokningsdatum

28 mar

Startar

30 mar 19:00

Slutar

30 mar 22:00

Längd

1 tillfälle (1 dag)

Måltid

Nej

Platser kvar

241 av 250

Logi

Nej

Genom att aktivt tänka vilt och variation i sitt brukande kan man bibehålla produktionen men samtidigt förbättra biotoperna och fodertillgången för många av de arter som lever marken. Detta är också en mycket viktig del i att hantera skador.

Med en stor variation kan den biologiska mångfalden öka vilket även är en viktigt del i att möta framtidens klimat.

Tema Viltfoder och foderskapande åtgärder i skogen erbjuds som en kvällsutbildning via Teams på ca 3 timmar.

Övrigt

Digital föreläsning i samarbete med Studiefrämjandet

Kursledare

Elias Turesson

Pris - ungdom

100 kr

Ordinarie pris

100 kr

Ungdom medlemspris

100 kr

Medlemspris

100 kr

{{ firstName }} {{ surName }}
{{ memberId }}
{{ currentPrice }} kr
Tema viltfoder och foderskapande åtgärder i skogen
30 mar 19:00 - 30 mar 22:00
{{ currentPrice }} kr
Var god ange ett giltigt personnummer i formatet ÅÅÅÅMMDD-XXXX
När du anger ditt personnummer kontrolleras det mot vårt medlemsregister. Alternativt hämtar vi dina adress- och personuppgifter vi behöver för att fullfölja din bokning.
{{ personalIdentityNumber }}
{{ fullAddress }}
{{ email }}
{{ mobilePhone }}
redigera uppgifter
Var god ange en giltig e-postadress
E-postadressen är upptagen
Var god ange ett giltigt mobiltelefonnummer
Tema viltfoder och foderskapande åtgärder i skogen
30 mar - 30 mar
{{ currentPrice }} kr
  • Maila
  • Skriv ut

Mål

Efter genomgången kurs ska deltagarna ha grundläggande kunskap om:

  • Grundläggande viltvård och ansvar
  • Nuläge och utmaningar
  • Foder och födoval
  • Hur viltet påverkar varandra
  • Vad påverkar betestrycket och skadebilden
  • Vilka åtgärder krävs och hur kan man anpassa sitt brukande
  • Ökad variation och mångfald på enskild fastighet och i landskapsperspektivet
  • Svenska Jägareförbundets ställningstaganden

Har du frågor eller vill anmäla dig till en kurs? Kontakta oss gärna

Anneli Stjernberg

anneli.stjernberg@jagareforbundet.se

010-5847042