Svenska Jägareförbundet

Meny

Älgtest

 


Svara på tio slumpfrågor och du kan rätta ditt test direkt. De felaktiga svaren är då markerade i rött och det rätta svaret i grönt.

Gör om testet med fler slumpade frågor och förbättra din procentandel korrekta svar!

 • Fråga 1: Älg får jagas..

  Foto: Oscar Lindvall


 • Fråga 2: När infaller brunsten?

  Foto: Karin Thorell


 • Fråga 3: Vid födseln väger älgkalvarna..

  Foto: Oscar Lindvall


 • Fråga 4: Vilket påstående stämmer om älgens syn?

  Foto: Johanna Thörnqvist


 • Fråga 5: Vilken är älghunden?

  Foto: Madeleine Lewander


 • Fråga 6: Vad äter älgen huvudsakligen under vintern?

  Foto: Hans Ring


 • Fråga 7: Du sitter på pass på under en älgjakt. Det är tillåtet att skjuta tjur och kalv. Plötsligt dyker det upp en älg framför dig på hygget och du ser det som visas på bilden. Avståndet till älgen är 60 meter. Vilket är riktigt i denna situation? • Fråga 8: När på året fejar älgtjuren sina horn? • Fråga 9: Vad stämmer gällande eftersökshund vid älgjakt?

  Foto: Madeleine Lewander


 • Fråga 10: Vad heter älg på latin?

  Foto: Oscar von Stockenström


Visa resultat
 • Dela med e-mail
 • Skriv ut
2016-09-05 2017-08-24