Svenska Jägareförbundet

Meny

Älgtest

Svara på tio slumpfrågor och du kan rätta ditt test direkt. De felaktiga svaren är då markerade i rött och det rätta svaret i grönt.

Gör om testet med fler slumpade frågor och förbättra din procentandel korrekta svar!

 • Fråga 1: Vad äter älgen huvudsakligen under vintern?

  Foto: Hans Ring


 • Fråga 2: Älg får jagas..

  Foto: Oscar Lindvall


 • Fråga 3: Vilken är älghunden?

  Foto: Madeleine Lewander


 • Fråga 4: Vad stämmer gällande eftersökshund vid älgjakt?

  Foto: Madeleine Lewander


 • Fråga 5: Du sitter på pass på under en älgjakt. Det är tillåtet att skjuta tjur och kalv. Plötsligt dyker det upp en älg framför dig på hygget och du ser det som visas på bilden. Avståndet till älgen är 60 meter. Vilket är riktigt i denna situation? • Fråga 6: När ska man, normalt sett, påbörja ett eftersök på en skadskjuten älg? • Fråga 7: Vad menas med att en älgko "står över"?

  Foto: Hans Ring


 • Fråga 8: Vilket påstående stämmer om älgkon?

  Foto: Robin Oscarsson


 • Fråga 9: När på året fejar älgtjuren sina horn? • Fråga 10: När infaller brunsten?

  Foto: Karin Thorell


Visa resultat
 • Dela med e-mail
 • Skriv ut
2016-09-05 2018-09-02