bakgrund
Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Björntest


Svara på tio slumpfrågor och du kan rätta ditt test direkt. De felaktiga svaren är då markerade i rött och det rätta svaret i grönt.

Gör om testet med fler slumpade frågor och förbättra din procentandel korrekta svar!

 • Fråga 1: Vilken är den vanligaste dödsorsaken hos björn?



 • Fråga 2: Vilket är brunbjörnens latinska namn?



 • Fråga 3: När på dygnet får björn jagas?

  Foto: Göran Ekström


 • Fråga 4: När infaller björnens brunst?

  Foto: Göran Ekström


 • Fråga 5: Vad är björnens huvudsakliga föda, normalt sett, under sensommar och höst?

  Björn. Foto: Göran Ekström


 • Fråga 6: Du ska jaga björn med en halvautomatisk studsare. Vilket påstående är riktigt?

  Foto: Johanna Thörnqvist


 • Fråga 7: Vilken tid på året är det vanligast att björnen jagar och dödar älg?



 • Fråga 8: Vad kallas det när äldre björnhanar biter ihjäl ungar som inte är deras egna?

  Foto: Kenneth Johansson


 • Fråga 9: Vid vilken ålder parar sig vanligen en björnhona för första gången?



 • Fråga 10: Vilket datum börjar jakten på björn?



Visa resultat
 • Dela med e-mail
 • Skriv ut
2016-04-22 2017-08-24