Stora testet - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Stora testet

Svara på tio slumpfrågor och du kan rätta ditt test direkt. De felaktiga svaren är då markerade i rött och det rätta svaret i grönt.

Fortsätt med nästa test och förbättra din procentandel korrekta svar!

Notera!

Detta är ett begränsat urval av övningsfrågor och det saknas frågor från flera olika ämnesområden. När du övat och känner att du behärskar frågorna ska du inte se detta som någon slags "garanti" att du sedan klarar av att skriva godkänt på det teoretiska jägarexamenprovet!Foto: Mostphotos

 • Fråga 1: Vilket påstående är INTE riktigt?

  Foto: Göran Ekström • Fråga 2: Vilken hundras visas på bilden?

  Foto: Hanna Oscarsson • Fråga 3: Vilken är älghunden?

  Foto: Daniel Ligné • Fråga 4: Hur ofta måste en slagfälla vittjas?
 • Fråga 5: Vilket påstående är riktigt om hjortdjurens hornfällning?
 • Fråga 6: Vilken fågel visas på bilden?
 • Fråga 7: Djur av en viss art blir i regel större ju längre norrut man kommer

  Foto: Göran Thörnqvist • Fråga 8: Vilket är viltet?

  Foto: Hans Ring • Fråga 9: Vilket klövvilt får man jaga både med hagelammunition och kulammunition?
 • Fråga 10: Vilken är Sveriges vanligaste simand?
Visa resultat
 • Dela med e-mail
 • Skriv ut
2012-10-19 2018-11-08 Henrik Falk