bakgrund
Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Stora testet

Svara på tio slumpfrågor och du kan rätta ditt test direkt. De felaktiga svaren är då markerade i rött och det rätta svaret i grönt.

Fortsätt med nästa test och förbättra din procentandel korrekta svar!

Notera!

Detta är ett begränsat urval av övningsfrågor och det saknas frågor från flera olika ämnesområden. När du övat och känner att du behärskar frågorna ska du inte se detta som någon slags "garanti" att du sedan klarar av att skriva godkänt på det teoretiska jägarexamenprovet!

 • Fråga 1: Vilken hund är den mest populära "kortdrivaren"? • Fråga 2: Vilket är det viktigaste ”användningsområdet” för hjortdjurens horn? • Fråga 3: Hur många kindtänder har ett fullvuxet hjortdjur i vardera underkäkshalvan? • Fråga 4: Vilket påstående är INTE riktigt?

  Foto: Göran Ekström


 • Fråga 5: Rovdjurens föda har högre näringsinnehåll per kilo än växtätarnas • Fråga 6: Vilket av följande djur väljer alltid sin boplats i gryt? • Fråga 7: Vilket av följande djur är bäst anpassad till ett liv i och intill vatten? • Fråga 8: Du ska ut och jaga ringduva. Är det ett riktigt påstående att du måste ha en apporterande eller markerande hund med dig på jakten?

  Foto: Sabine Tofftén


 • Fråga 9: Vilket av följande påståenden är riktigt avseende upp- och nedgångar i hönsfåglarnas populationer? • Fråga 10: Vad är detta för hundras?

  Foto: Åsa Norrby


Visa resultat
 • Dela med e-mail
 • Skriv ut
2012-10-19 2017-08-24 Henrik Falk