Stora testet - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Stora testet

Svara på tio slumpfrågor och du kan rätta ditt test direkt. De felaktiga svaren är då markerade i rött och det rätta svaret i grönt.

Fortsätt med nästa test och förbättra din procentandel korrekta svar!

Notera!

Detta är ett begränsat urval av övningsfrågor och det saknas frågor från flera olika ämnesområden. När du övat och känner att du behärskar frågorna ska du inte se detta som någon slags "garanti" att du sedan klarar av att skriva godkänt på det teoretiska jägarexamenprovet!Foto: Mostphotos

 • Fråga 1: Vilken av följande är inte en stövarras?

  Foto: Madeleine Lewander • Fråga 2: Från vilket land härstammar rasen beagle?
 • Fråga 3: Vilken är Sveriges vanligaste simand?
 • Fråga 4: Vilket djur visas på bilden?
 • Fråga 5: Det är särskilt viktigt att bedriva biotopvård för vilt..
 • Fråga 6: Vilket av följande påståenden är riktigt avseende upp- och nedgångar i hönsfåglarnas populationer?
 • Fråga 7: Vilket av sveriges vilda däggdjur har den lägsta förökningstakten?
 • Fråga 8: Vilken fördel finns om man vid jakt efter klövvilt använder sig av en mycket snabb och uthållig jakthund med stort intresse för klövvilt?
 • Fråga 9: Vilket påstående är riktigt om dovviltet?

  Dovhjort. Foto: Hans Ring • Fråga 10: Vilken sorts gås är detta?

  Foto: Niklas LiljebäckVisa resultat
 • Dela med e-mail
 • Skriv ut
2012-10-19 2018-11-08 Henrik Falk