bakgrund
Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Stora testet

Svara på tio slumpfrågor och du kan rätta ditt test direkt. De felaktiga svaren är då markerade i rött och det rätta svaret i grönt.

Fortsätt med nästa test och förbättra din procentandel korrekta svar!

Notera!

Detta är ett begränsat urval av övningsfrågor och det saknas frågor från flera olika ämnesområden. När du övat och känner att du behärskar frågorna ska du inte se detta som någon slags "garanti" att du sedan klarar av att skriva godkänt på det teoretiska jägarexamenprovet!

 • Fråga 1: Vilken är den högst uppmätta åldern på en vilt levande brunbjörn enligt Matson's Laboratory, Montana? • Fråga 2: Vilket klövvilt får man jaga både med hagelammunition och kulammunition? • Fråga 3: Vilken är älghunden?

  Foto: Daniel Ligné


 • Fråga 4: Vilken är Sveriges vanligaste simand? • Fråga 5: Vilken är sveriges största kråkfågel? • Fråga 6: Vilket djur visas på bilden? • Fråga 7: Du har skjutit på en råbock. När du kommer till skottplatsen är det mycket blod, ljusrött. Var bedömer du att skottet träffat? • Fråga 8: Vilken fågel visas på bilden? • Fråga 9: Vilken fågel visas på bilden? • Fråga 10: Vilken fågel visas på bilden?Visa resultat
 • Dela med e-mail
 • Skriv ut
2012-10-19 2016-05-31 Henrik Falk