Stora testet - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Stora testet

Svara på tio slumpfrågor och du kan rätta ditt test direkt. De felaktiga svaren är då markerade i rött och det rätta svaret i grönt.

Fortsätt med nästa test och förbättra din procentandel korrekta svar!

Notera!

Detta är ett begränsat urval av övningsfrågor och det saknas frågor från flera olika ämnesområden. När du övat och känner att du behärskar frågorna ska du inte se detta som någon slags "garanti" att du sedan klarar av att skriva godkänt på det teoretiska jägarexamenprovet!Foto: Mostphotos

 • Fråga 1: Vilket av följande alternativ innehåller hunddjur som förekommer vilt i Sverige?
 • Fråga 2: Vilka arter av säl finns i svenska vatten?
 • Fråga 3: Du har blivit bjuden på skogsfågeljakt med trädskällare. Det är första gången du ska på jakt med trädskällare.
  Vilken rashundsgrupp tillhör trädskällarna?

  Trädskällare. Foto: Kristina Bergman • Fråga 4: Du är bjuden på bäverjakt. Det är första gången du ska jaga bäver.
  Vad är det för "minimikrav" på jaktvapen och ammunition för att jaga bäver?

  Foto: Kenneth Johansson • Fråga 5: Vad innebär uttrycket "praktdräkt" hos olika arter av änder?
 • Fråga 6: Vilken är älghunden?

  Foto: Daniel Ligné • Fråga 7: Vilket av följande påståenden är riktigt?

 • Fråga 8: Vad menas med att vildsvinet är ett nomadiserande djur?
 • Fråga 9: Man bör relativt ofta kontrollera ett vapens träffläge
 • Fråga 10: Vilket av följande påståenden är riktigt?

Visa resultat
 • Dela med e-mail
 • Skriv ut
2012-10-19 2018-11-08 Henrik Falk