Stora testet - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Stora testet

Svara på tio slumpfrågor och du kan rätta ditt test direkt. De felaktiga svaren är då markerade i rött och det rätta svaret i grönt.

Fortsätt med nästa test och förbättra din procentandel korrekta svar!

Notera!

Detta är ett begränsat urval av övningsfrågor och det saknas frågor från flera olika ämnesområden. När du övat och känner att du behärskar frågorna ska du inte se detta som någon slags "garanti" att du sedan klarar av att skriva godkänt på det teoretiska jägarexamenprovet!Foto: Mostphotos

 • Fråga 1: Vilken av följande är inte en stövarras?

  Foto: Madeleine Lewander • Fråga 2: Kontakterna mellan djur av samma art kan variera under året. Hur är älgens förhållande till andra älgar?
 • Fråga 3: Vilket av följande påståenden är riktigt om grävlingen ?
 • Fråga 4: Vilken hundras visas på bilden?

  Foto: Oscar Lindvall • Fråga 5: Vilken hundras visas på bilden?
 • Fråga 6: Vilken är fågeln?

  Foto: Eleonore Andersson / Mostphotos • Fråga 7: Vilken är fågeln?(3)

  Foto: Sten-Åke Stenberg • Fråga 8: Vilket är vildsvinets bäst utvecklade sinne?

  Foto: Hanna Oscarsson • Fråga 9: Vilket av följande alternativ innehåller arter där flera tuppar av samma art under vårvintern samlas kring en gemensam spelplats för att visa upp sig och imponera på hönorna?
 • Fråga 10: Vilken av följande metoder är ett bra sätt att åldersbestämma ett hjortdjur?
Visa resultat
 • Dela med e-mail
 • Skriv ut
2012-10-19 2018-11-08 Henrik Falk