Stora testet - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Stora testet

Svara på tio slumpfrågor och du kan rätta ditt test direkt. De felaktiga svaren är då markerade i rött och det rätta svaret i grönt.

Fortsätt med nästa test och förbättra din procentandel korrekta svar!

Notera!

Detta är ett begränsat urval av övningsfrågor och det saknas frågor från flera olika ämnesområden. När du övat och känner att du behärskar frågorna ska du inte se detta som någon slags "garanti" att du sedan klarar av att skriva godkänt på det teoretiska jägarexamenprovet!Foto: Mostphotos

 • Fråga 1: När du provskjuter ditt hagelgevär på en träffbildstavla, visar det sig att hagelsvärmen träffar cirka 2 dm under riktpunkten.
  Vad måste förändras på hagelgeväret för att du ska träffa rätt?
 • Fråga 2: Hur ska du bära ditt hagelvapen när du är på jakt och inte står på pass?
 • Fråga 3: Vad är, normalt sett, lodjurets huvudsakliga föda i mellersta och södra Sverige?

  Lodjur. Foto: Madeleine Lewander • Fråga 4: Vilken fördel finns om man vid jakt efter klövvilt använder sig av en mycket snabb och uthållig jakthund med stort intresse för klövvilt?
 • Fråga 5: Vilket är det vanligaste och mest spridda markrovdjuret i Sverige?
 • Fråga 6: Vilken sorts älg visas på bilden?
 • Fråga 7: Vilket av följande djur bor ofta i gryt?
 • Fråga 8: Vilken är fågeln?(3)

  Foto: Sten-Åke Stenberg • Fråga 9: Vilket påstående är INTE riktigt?

  Foto: Göran Ekström • Fråga 10: Vilket av följande alternativ innehåller bara skogshöns?
Visa resultat
 • Dela med e-mail
 • Skriv ut
2012-10-19 2018-11-08 Henrik Falk