Svenska Jägareförbundet

Meny

Stora testet

Svara på tio slumpfrågor och du kan rätta ditt test direkt. De felaktiga svaren är då markerade i rött och det rätta svaret i grönt.

Fortsätt med nästa test och förbättra din procentandel korrekta svar!

Notera!

Detta är ett begränsat urval av övningsfrågor och det saknas frågor från flera olika ämnesområden. När du övat och känner att du behärskar frågorna ska du inte se detta som någon slags "garanti" att du sedan klarar av att skriva godkänt på det teoretiska jägarexamenprovet!

 • Fråga 1: Vilken av följande arter är ursprungligen naturligt förekommande i Sverige? • Fråga 2: Vilken hundras visas på bilden? • Fråga 3: Vad kännetecknar kron- och dovviltets beteende vid brunsten?

  Kronhjort. Foto: Madeleine Lewander


 • Fråga 4: Vilket påstående är riktigt om mufflon? • Fråga 5: Vilket är viltet?

  Foto: Göran Ekström


 • Fråga 6: Rovdjurens föda har högre näringsinnehåll per kilo än växtätarnas • Fråga 7: Vilken av följande fåglar kan vara en betydande predator på fågelungar, ägg och harungar? • Fråga 8: Vilket av följande påståenden är riktigt om grävlingen ? • Fråga 9: Vilket av följande påståenden är riktigt?
 • Fråga 10: Hur många kalvar föder en medelålders älgko, normalt sett?

  Älgkalv. Foto: Robin Oscarsson


Visa resultat
 • Dela med e-mail
 • Skriv ut
2012-10-19 2018-04-24 Henrik Falk