Stora testet - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Stora testet

Svara på tio slumpfrågor och du kan rätta ditt test direkt. De felaktiga svaren är då markerade i rött och det rätta svaret i grönt.

Fortsätt med nästa test och förbättra din procentandel korrekta svar!

Notera!

Detta är ett begränsat urval av övningsfrågor och det saknas frågor från flera olika ämnesområden. När du övat och känner att du behärskar frågorna ska du inte se detta som någon slags "garanti" att du sedan klarar av att skriva godkänt på det teoretiska jägarexamenprovet!Foto: Mostphotos

 • Fråga 1: Vilket av följande alternativ innehåller bara gäss från gruppen "grå gäss"?
 • Fråga 2: När infaller vildsvinens brunstperiod?

  Sugga med kultingar. Foto: Thomas Ohlsson • Fråga 3: Vilket av följande påståenden är riktigt gällande rådjurets utseende?
 • Fråga 4: Vilken är Sveriges vanligaste simand?
 • Fråga 5: Vilket av följande alternativ innehåller hunddjur som förekommer vilt i Sverige?
 • Fråga 6: Vilket av följande djur bor ofta i gryt?
 • Fråga 7: När på året fejar älgtjuren sina horn?
 • Fråga 8: Vad innebär uttrycket "praktdräkt" hos olika arter av änder?
 • Fråga 9: Vad innebar 1789 års jaktstadga?
 • Fråga 10: Vad menas med populationstäthet?
Visa resultat
 • Dela med e-mail
 • Skriv ut
2012-10-19 2018-11-08 Henrik Falk