bakgrund
Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Stora testet

Svara på tio slumpfrågor och du kan rätta ditt test direkt. De felaktiga svaren är då markerade i rött och det rätta svaret i grönt.

Fortsätt med nästa test och förbättra din procentandel korrekta svar!

Notera!

Detta är ett begränsat urval av övningsfrågor och det saknas frågor från flera olika ämnesområden. När du övat och känner att du behärskar frågorna ska du inte se detta som någon slags "garanti" att du sedan klarar av att skriva godkänt på det teoretiska jägarexamenprovet!

 • Fråga 1: Vilket är vårt näst största hjortvilt? • Fråga 2: Älgkvigan blir vanligen könsmogen vid...

  Foto: Oscar Lindvall


 • Fråga 3: Vilket är det vanligaste och mest spridda markrovdjuret i Sverige? • Fråga 4: Vilket av följande påståenden är riktigt avseende upp- och nedgångar i hönsfåglarnas populationer? • Fråga 5: Eftersök av klövvilt underlättas avsevärt om du efter skottet först av allt... • Fråga 6: Från vilket land härstammar rasen beagle? • Fråga 7: Vilken av följande arter är ursprungligen naturligt förekommande i Sverige? • Fråga 8: Vad menas med att vildsvinet är ett nomadiserande djur? • Fråga 9: Vilken av följande djurarter har återinplanterats i vårt land? • Fråga 10: När brunstar älgen?Visa resultat
 • Dela med e-mail
 • Skriv ut
2012-10-19 2017-08-24 Henrik Falk