Svenska Jägareförbundet

Meny

Stora testet

Svara på tio slumpfrågor och du kan rätta ditt test direkt. De felaktiga svaren är då markerade i rött och det rätta svaret i grönt.

Fortsätt med nästa test och förbättra din procentandel korrekta svar!

Notera!

Detta är ett begränsat urval av övningsfrågor och det saknas frågor från flera olika ämnesområden. När du övat och känner att du behärskar frågorna ska du inte se detta som någon slags "garanti" att du sedan klarar av att skriva godkänt på det teoretiska jägarexamenprovet!Foto: Mostphotos

 • Fråga 1: Vilken fågel visas på bilden? • Fråga 2: Vilken fågel visas på bilden? • Fråga 3: Vilket av följande alternativ innehåller bara fåglar som hör till gruppen fälthöns? • Fråga 4: Vad menas med att en älgko "står över"?

  Foto: Hans Ring


 • Fråga 5: Älg får jagas..

  Foto: Oscar Lindvall


 • Fråga 6: Vilket är det viktigaste ”användningsområdet” för hjortdjurens horn? • Fråga 7: Det finns en del grundläggande avskjutningsregler som varje jägare är skyldig att känna till.
  Vilket av följande påståenden är riktigt vid jakt på rådjur? • Fråga 8: Hur många kindtänder har ett fullvuxet hjortdjur i vardera underkäkshalvan? • Fråga 9: Vilken är den högst uppmätta åldern på en vilt levande brunbjörn enligt Matson's Laboratory, Montana? • Fråga 10: Vilket är Sveriges näst största mårddjur?Visa resultat
 • Dela med e-mail
 • Skriv ut
2012-10-19 2018-11-08 Henrik Falk