Stora testet - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Stora testet

Svara på tio slumpfrågor och du kan rätta ditt test direkt. De felaktiga svaren är då markerade i rött och det rätta svaret i grönt.

Fortsätt med nästa test och förbättra din procentandel korrekta svar!

Notera!

Detta är ett begränsat urval av övningsfrågor och det saknas frågor från flera olika ämnesområden. När du övat och känner att du behärskar frågorna ska du inte se detta som någon slags "garanti" att du sedan klarar av att skriva godkänt på det teoretiska jägarexamenprovet!Foto: Mostphotos

 • Fråga 1: Vilket djur visas på bilden?
 • Fråga 2: Vad kännetecknar hjortarnas brunst?
 • Fråga 3: Vad menas med att vildsvinet är ett nomadiserande djur?
 • Fråga 4: Du är bjuden på skogsfågeljakt med stående fågelhund i mellersta Sverige.
  Vilka fågelarter kan du förvänta dig att hunden står för?
 • Fråga 5: Du är bjuden på vaktjakt på råbock 20 augusti. Vilket av följande alternativ anger "minimikrav" för ditt val av vapen och ammunition?

  Råbock. Foto: Magnus Rydholm • Fråga 6: Vilket av följande alternativ innehåller hunddjur som förekommer vilt i Sverige?
 • Fråga 7: Vad äter älgen huvudsakligen under vintern?
 • Fråga 8: Vilket är viltet?

  Foto: Göran Ekström • Fråga 9: Vilken tid på året är det vanligast att björnen jagar och dödar älg?
 • Fråga 10: Vilken av följande gåsarter som förekommer i Sverige häckar inte i vårt land?
Visa resultat
 • Dela med e-mail
 • Skriv ut
2012-10-19 2018-11-08 Henrik Falk