bakgrund
Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Stora testet

Svara på tio slumpfrågor och du kan rätta ditt test direkt. De felaktiga svaren är då markerade i rött och det rätta svaret i grönt.

Fortsätt med nästa test och förbättra din procentandel korrekta svar!

Notera!

Detta är ett begränsat urval av övningsfrågor och det saknas frågor från flera olika ämnesområden. När du övat och känner att du behärskar frågorna ska du inte se detta som någon slags "garanti" att du sedan klarar av att skriva godkänt på det teoretiska jägarexamenprovet!

 • Fråga 1: Vilken hundras visas på bilden?

  Foto: Kim Rangberg


 • Fråga 2: Älg får jagas..

  Foto: Oscar Lindvall


 • Fråga 3: När brunstar älgen? • Fråga 4: Sveriges vanligaste och mest spridda and är gräsanden. Vilken av följande fåglar innebär störst risk att förväxlas med en gräsand? • Fråga 5: Vilken fågel visas på bilden? • Fråga 6: När infaller dovviltets brunstperiod?

  Dovhjortar. Foto: Hans Ring


 • Fråga 7: När solen har gått ner och du jagar under den så kallade "skymningstimmen" (en timme efter solens nedgång) är inte alla arter lovliga att jaga.
  I vilket av alternativ nedan får alla viltarter jagas under "skymningstimmen"? • Fråga 8: Vad heter älg på latin?

  Foto: Oscar von Stockenström


 • Fråga 9: Vilket av följande rovdjur anses ofta vara den skickligaste och mest effektiva ”jägaren” ? • Fråga 10: Vilket djur visas på bilden?Visa resultat
 • Dela med e-mail
 • Skriv ut
2012-10-19 2017-08-24 Henrik Falk