Stora testet - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Stora testet

Svara på tio slumpfrågor och du kan rätta ditt test direkt. De felaktiga svaren är då markerade i rött och det rätta svaret i grönt.

Fortsätt med nästa test och förbättra din procentandel korrekta svar!

Notera!

Detta är ett begränsat urval av övningsfrågor och det saknas frågor från flera olika ämnesområden. När du övat och känner att du behärskar frågorna ska du inte se detta som någon slags "garanti" att du sedan klarar av att skriva godkänt på det teoretiska jägarexamenprovet!Foto: Mostphotos

 • Fråga 1: Eftersök av klövvilt underlättas avsevärt om du efter skottet först av allt...
 • Fråga 2: Vilket är viltet?

  Foto: Göran Ekström • Fråga 3: Vad är detta för hundras?

  Foto: Åsa Norrby • Fråga 4: Vad ska man särskilt tänka på när man jagar med hund?

 • Fråga 5: Sveriges vanligaste och mest spridda and är gräsanden. Vilken av följande fåglar innebär störst risk att förväxlas med en gräsand?
 • Fråga 6: Vilket påstående är riktigt om dovviltet?

  Dovhjort. Foto: Hans Ring • Fråga 7: Du har blivit bjuden på skogsfågeljakt med trädskällare. Det är första gången du ska på jakt med trädskällare.
  Vilken rashundsgrupp tillhör trädskällarna?

  Trädskällare. Foto: Kristina Bergman • Fråga 8: Vilken av följande fåglar kan vara en betydande predator på fågelungar, ägg och harungar?
 • Fråga 9: Vilket av älgens sinnen är sämst utvecklat?
 • Fråga 10: Från vilket land härstammar rasen beagle?
Visa resultat
 • Dela med e-mail
 • Skriv ut
2012-10-19 2018-11-08 Henrik Falk