Svenska Jägareförbundet

Meny

Stora testet

Svara på tio slumpfrågor och du kan rätta ditt test direkt. De felaktiga svaren är då markerade i rött och det rätta svaret i grönt.

Fortsätt med nästa test och förbättra din procentandel korrekta svar!

Notera!

Detta är ett begränsat urval av övningsfrågor och det saknas frågor från flera olika ämnesområden. När du övat och känner att du behärskar frågorna ska du inte se detta som någon slags "garanti" att du sedan klarar av att skriva godkänt på det teoretiska jägarexamenprovet!

 • Fråga 1: Vilken fågel visas på bilden? • Fråga 2: Ditt jaktlag är ute och jagar rådjur med drivande hund. Du har fått ett pass på en skogsväg. Taxen driver rådjur. Drevet närmar sig ditt pass. Samtidigt kommer det några personer som går på vägen mot dig.
  Hur ska du agera?

  Tax. Foto: Madeleine Lewander


 • Fråga 3: Vilken fågel visas på bilden? • Fråga 4: Sveriges vanligaste och mest spridda and är gräsanden. Vilken av följande fåglar innebär störst risk att förväxlas med en gräsand? • Fråga 5: Vilket klövvilt är mest kräset när det gäller val av föda? • Fråga 6: Vilket är vårt näst största hjortvilt? • Fråga 7: Vad stämmer gällande eftersökshund vid älgjakt?

  Foto: Madeleine Lewander


 • Fråga 8: Vilken sälart förekommer i Bottenviken? • Fråga 9: Med högvilt, avsågs i äldre tider i Sverige • Fråga 10: Vilket av följande påståenden är riktigt om grävlingen ?Visa resultat
 • Dela med e-mail
 • Skriv ut
2012-10-19 2018-04-24 Henrik Falk