bakgrund
Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Vad kan du om jakthundar?


Svara på tio slumpfrågor och du kan rätta ditt test direkt. De felaktiga svaren är då markerade i rött och det rätta svaret i grönt.

Fortsätt med nästa test och förbättra din procentandel korrekta svar!

 • Fråga 1: Vilken hundras visas på bilden?

  Foto: Oscar Lindvall


 • Fråga 2: Varför bör man inte jaga rådjur med till exempel en Hamiltonstövare?

  Rådjur. Foto: Kenneth Johansson


 • Fråga 3: Vilken hundras visas på bilden?

  Foto: Madeleine Lewander


 • Fråga 4: Vad kallas en eftersökshund som skäller ståndskall vid dött vilt? • Fråga 5: Av hänsyn till viltet råder hundförbud under perioden... • Fråga 6: Från vilket land härstammar rasen beagle? • Fråga 7: Vilken av följande är inte en av våra laikaraser?

  Foto: Madeleine Lewander


 • Fråga 8: Vad betyder "avance" när man pratar om stående fågelhundar? • Fråga 9: Vad kallas typen av jakthund som arbetar under mark? • Fråga 10: Vilka hundar kan tränas och får användas som spårhundar vid eftersök på klövvilt?

  Foto: Oscar Lindvall


Visa resultat
 • Dela med e-mail
 • Skriv ut
2016-04-05 2017-08-24