Vilt - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Vilt

Svara på tio slumpfrågor och du kan rätta ditt test direkt. De felaktiga svaren är då markerade i rött och det rätta svaret i grönt.

Gör om testet med fler slumpade frågor och förbättra din procentandel korrekta svar!


Foto: Mostphotos

 • Fråga 1: Vilket är vildsvinets bäst utvecklade sinne?

  Foto: Hanna Oscarsson • Fråga 2: Vad menas med att en älgko "står över"?

  Foto: Hans Ring • Fråga 3: Vad menas med att rödräven är en opportunist?

  Foto: Kenneth Johansson • Fråga 4: Vilket är viltet?

  Foto: Hans Ring • Fråga 5: När går björnen, normalt sett, i ide och påbörjar sin vintersömn?

  Björnide. Foto: Stig Göran Jacobsson • Fråga 6: Vilken av hararna har vit vinterpäls?
 • Fråga 7: Vilket är viltet?

  Foto: Sarah Nordlinder • Fråga 8: När på året fejar älgtjuren sina horn?
 • Fråga 9: Vilken är den vanligaste dödsorsaken hos björn?
 • Fråga 10: Vilken är den vanligaste dödsorsaken hos unga rådjurskid?

  Rådjurskid. Foto: Kenneth JohanssonVisa resultat
 • Dela med e-mail
 • Skriv ut
2016-11-10 2018-11-08