Svenska Jägareförbundet

Meny

Vilt

Svara på tio slumpfrågor och du kan rätta ditt test direkt. De felaktiga svaren är då markerade i rött och det rätta svaret i grönt.

Gör om testet med fler slumpade frågor och förbättra din procentandel korrekta svar!


Foto: Mostphotos

 • Fråga 1: Vilken är den vanligaste dödsorsaken hos björn? • Fråga 2: Vilket är viltet?

  Foto: Göran Ekström


 • Fråga 3: Vad menas med att vildsvinet är ett nomadiserande djur? • Fråga 4: Vad menas med att rödräven är en opportunist?

  Foto: Kenneth Johansson


 • Fråga 5: När på året fejar älgtjuren sina horn? • Fråga 6: Vilket är vildsvinets bäst utvecklade sinne?

  Foto: Hanna Oscarsson


 • Fråga 7: Vilket är viltet?

  Foto: Hans Ring


 • Fråga 8: Vilket är viltet?

  Foto: Sarah Nordlinder


 • Fråga 9: Vad heter älg på latin?

  Foto: Oscar von Stockenström


 • Fråga 10: Vilken är den vanligaste dödsorsaken hos unga rådjurskid?

  Rådjurskid. Foto: Kenneth Johansson


Visa resultat
 • Dela med e-mail
 • Skriv ut
2016-11-10 2018-11-08