Svenska Jägareförbundet

Meny

ViltSvara på tio slumpfrågor och du kan rätta ditt test

direkt. De felaktiga svaren är då markerade i rött
och det rätta svaret i grönt.Gör om testet med fler slumpade frågor och förbättra din procentandel korrekta svar!

 • Fråga 1: Vad menas med att en älgko "står över"?

  Foto: Hans Ring


 • Fråga 2: Vilken av hararna har vit vinterpäls? • Fråga 3: Vilket är vildsvinets bäst utvecklade sinne?

  Foto: Hanna Oscarsson


 • Fråga 4: Vilket är viltet?

  Foto: Hans Ring


 • Fråga 5: Vad menas med att rödräven är en opportunist?

  Foto: Kenneth Johansson


 • Fråga 6: Vilken är den vanligaste dödsorsaken hos unga rådjurskid?

  Rådjurskid. Foto: Kenneth Johansson


 • Fråga 7: Vad menas med att vildsvinet är ett nomadiserande djur? • Fråga 8: När på året fejar älgtjuren sina horn? • Fråga 9: Vilken är den vanligaste dödsorsaken hos björn? • Fråga 10: När går björnen, normalt sett, i ide och påbörjar sin vintersömn?

  Björnide. Foto: Stig Göran Jacobsson


Visa resultat
 • Dela med e-mail
 • Skriv ut
2016-11-10 2017-08-24