Svenska Jägareförbundet

Meny

Viltmästarutbildningen på Öster Malma

I samarbete mellan Sveriges Yrkesjägareförening och Svenska Jägareförbundet anordnas Viltmästarutbildningen vart tredje år. Nästa utbildning startar januari 2018.

Viltmästarutbildning

Sedan 1947 har det i Sverige utexaminerats studenter utbildade i Jakt och Viltvård. Under årens lopp har utbildningen utvecklats mot att bli en specialistutbildning med lång praktiktid som inträdeskrav. Den avslutande teoretiska delen av utbildningen är sju månader och tillsammans med nu gällande praktikkrav som är 42 månader ger det en utbildning som är cirka 4 år. (Text från Viltmästareförbundet, tidigare Sveriges Yrkesjägareförening)

Inträdeskrav

  • 3 års gymnasieutbildning (godkänt i Sv 2, Eng 6, Ma 2 eller motsvarande)
  • 1 års praktik med jaktlig anknytning
  •  Minst 30 månaders elevpraktik på 3 olika av SYFs godkända elevplatser. Minst 10 mån på varje plats.

För mer information

Poul-Erik Jensen
Mobil +46(0)70-383 30 72
utbildning@yrkesjagarna.se

Anders Broby (Svenska Jägareförbundet)
Telefon 0155-24 62 00 (vx)
Anders.Broby@jagareforbundet.se


  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2012-10-18 2016-12-06