Älg och vildsvinsjakt - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Foto: Madeleine Lewander

Älg och vildsvinsjakt

Vill du uppleva hur en organiserad större jakt efter älg och/eller vildsvin går till så är det här en utbildningsdag för dig. Jakten genomförs med hundar kopplad till hög etik. Instruktion för omhändertagande av viltet ingår.

Krav: Jägarexamen och medlemskap i Svenska Jägareförbundet. Medtag eget klass 1 vapen.

Längd: 1 dag

Syfte: Deltagaren ska få kunskap om jakt efter klövvilt samt möjlighet att uppleva en sådan jakt.

Mål: Efter genomgången kurs ska deltagarna fått:

• Bättre kunskap om upplägg och genomförande av jakt i ett större sällskap.


  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2021-07-01 2021-08-20