Svenska Jägareförbundet

Meny

Är du redo att träffa en björn? Foto: Roger Arnefalk

Björnjaktsutbildning

Är du redo att träffa en björn? Den svenska björnstammen växer och allt fler jägare får därmed möjlighet att jaga björn eller att få en björn på passet.

För att kunna jaga björn effektivt och säkert krävs kunskap. Syftet med utbildningen är att deltagarna efter genomgången kurs ska ha grundläggande kunskaper om björnen, de olika jaktformerna, lagar och bestämmelser runt björnjakten samt kunskap om vanliga situationer vid björnjakt.

Längd:
Teori och praktiskt skytte, 6-8 timmar.

Mål:

Efter genomgången kurs ska deltagarna ha grundläggande kunskaper om:

 • Björnen som art, beteende och ekologi.
 • De olika jaktformerna på björn.
 • Jaktledarens roll och ansvar.
 • Hundförarens björnjakt.
 • Passkyttens björnjakt.
 • Grunderna i eftersök på björn.
 • Lagar och bestämmelser avseende björnjakt.
 • Björnens anatomi så att säkra skott kan lossas.
 • Tillvaratagande av skjuten björn.

 • Dela med e-mail
 • Skriv ut
2021-06-30 2021-08-20