Eftersöksutbildning - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Foto: Hanna Oscarsson

Eftersöksutbildning

En bred och praktiskt inriktad kurs i eftersök.

Krav: Hund lämplig för eftersök och distanskursen Eftersöksutbildning - teori * inläst och avslutad.

Längd:
Minst 22 timmar.

Syfte:
 Ge deltagaren en praktiskt inriktad kurs som ger värdefulla kunskaper om träning och genomförande av eftersök. Allt under sakkunnig ledning. 

Mål: Ge deltagaren fördjupade kunskaper om och färdigheter i: 

 • Eftersökens upplägg.
 • Säkerhet under alla faser.
 • Arbetet på skott- och olycksplatser.
 • Spårträning, för hund och förare.
 • Utbildning och användning av eftersökshundar.
 • Samarbete och förmedling för ökat uppklarande. 
 • Viltets anatomi.
 • Eftersöksskytte.
 • Eftersöksjuridik.
 • Trafikeftersök.

* Mer om Eftersöksutbildning - teori: https://jagareforbundet.se/utbildning/eftersoksutbildning/steg-1/


 • Dela med e-mail
 • Skriv ut
2021-06-30 2021-08-20