Fältvilt i jordbrukslandskapet - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Rapphöna. Foto: Mostphotos

Fältvilt i jordbrukslandskapet

Är du Intresserad av att förbättra livsbetingelserna för rapphönsen så är det här en kursdag för dig.

- Rapphönan som indikatorfågel - 

Kursen behandlar teoretiskt vilka krav rapphönsen har på sin miljö. Hur och vad som kan göras för att hönsen ska trivas på  marken. Kursdagen avslutas med en exkursion i rapphönsmarker.

Syfte: 
Att sprida kunskap om rapphönan som art, krav på biotoper och att ge exempel på samverkan och biotopvård för viltets bästa. 

Mål: Deltagaren ska efter kursen ha kunskap om:

  • Fältviltets biotopkrav 
  • Vilka åtgärder som kan behöva göras på egna marker för att gynna rapphönsen

 
Ur programmet
- Historiskt perspektiv på landskapet 
- Erfarenheter från lantbrukare i området
- Vad kräver fältvitet för att trivas?
- Erfarenheter från andra projekt
- Nyttiga insekter
- Exempel på samverkan för viltets bästa
- Praktiska råd om biotopvård och skötsel av markerna
- Exkursion och sammanfattning


  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2021-06-30 2021-08-20