Fotsnara för räv - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Foto: Mostphotos

Fotsnara för räv

Fotsnara för räv är en fångstmetod som efter utbildning får bedrivas vintertid i våra nordligaste län. Gå kursen och bli en effektivare rävjägare!

Fällfångst är en spännande jaktform som kräver stora kunskaper om det vilt man jagar för att bli framgångsrik. Det är också ett effektivt sätt att reglera stammarna av de små rovdjuren, något som gynnar det jaktbara småviltet.

Syftet med utbildningen är att deltagarna efter genomgången kurs ska kunna bedriva en framgångsrik jakt med fotsnara och utföra den på ett korrekt sätt enligt gällande lagstiftning. Efter genomgången utbildning får deltagarna ett fångstkort för fotsnara.

Längd:
Ca 6 timmar blandat teori och praktik


  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2021-06-30 2021-08-20