Jägarexamen - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Vildsvin. Foto: Wildmedia/Mostphotos

Jägarexamen

Om du bestämt dig för att börja jaga, eller om du är allmänt djur- och naturintresserad, erbjuder Öster Malma kurser av högsta kvalitet i fantastisk miljö.

Kurslitteraturen översändes för självstudier och under fem dagar ges du sedan en god allmänbildning om jaktformer, hundar, tillvaratagande av vilt, djur och natur, lagstiftning, mm.
En stor del av kurstiden tillbringas på skjutbanan. Under såväl praktiska som teoretiska moment får du hjälp av erfarna kursledare och skytteinstruktörer. Något som genomsyrar kursens alla moment är säkerhetstänkande och etik. Förutsatt att du klarar de avslutande proven får du en komplett jägarexamen.

Längd: Självstudier före kursstart samt fem dagars teori och praktik på Öster Malma. 

Mål: Efter genomgången kurs ska deltagaren ha:

  • Mycket goda förutsättningar att klara en komplett jägarexamen.
  • Fått med sig kunskaper som underlättar den jaktliga introduktionen.
  • Fått en bred allmänbildning om vilt, jakt och natur. 

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2021-06-30 2021-08-20