Skjutledarkurs - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Foto: Madeleine Lewander

Skjutledarkurs

Utbildningen riktar sig till dig som ska vara skjutledare på en skjutbana. Kursen tar bland annat upp lagstiftning och ger också praktiska tips mm för att underlätta för dig i ditt arbete som skjutledare.

Det finns inte några formella krav på utbildning för att vara skjutledare men syftet med utbildningen är att deltagaren efter genomgången kurs ska vara trygg i sin roll och en bra resurs för skjutbanan.

Längd: Cirka 3 timmar.

Förkunskaper:  Jägarexamen eller likvärdig kunskap samt erfarenhet av att vistats på en skjutbana.

Mål: Efter genomgången kurs ska deltagarna ha kunskap om:

  • Aktuell lagstiftning.
  • Vilka skyldigheter har en skjutledare
  • Vilka rättigheter har en skjutledare
  • Vilket ansvar har en skjutledare
  • Vilken information ska finnas tillgänglig på skjutbanan
  • Vad ska finnas för material på skjutbanan t.ex. första förband övrig hjälputrustning

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2021-06-30 2021-08-20