Slagfälla för bäver - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Bäver. Foto: Mostphotos

Slagfälla för bäver

Bävern har åter blivit ett vanligt viltslag i Sverige. Ibland ställer dock dessa djur till stor skada och då kan du få möjlighet att använda bäverfällor.

Kursen innebär att deltagaren har möjlighet att få använda slagfälla för bäver. För att få använda fällan krävs det för varje tillfälle och plats alltid tillstånd från länsstyrelsen. I Naturvårdsverkets bestämmelser sägs att fällan endast får användas när stor skada uppstått. Syftet med utbildningen är att deltagarna efter genomgången kurs ska ges behörighet (efter godkänt avlagt prov) att få använda slagfälla för bäver.

Längd: 8 timmar med teori, praktik och prov.

Förkunskaper: Jägarexamen.

Mål: Efter genomgången kurs ska deltagarna ha grundläggande kunskaper om:

  • Behörighet att få tillstånd att använda slagfälla Connibear 330-2 från Länsstyrelsen.
  • Bäver och utter som arter.
  • Hur man sätter ut en slagfälla.
  • Vilka regler som gäller vid skada på djuret vid användandet av slagfälla.
  • Lagar och regler som styr tillstånd att sätta ut slagfälla.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2021-06-30 2021-08-20