Specialsituationer eftersök - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Foto: Robert Nyholm/Mostphotos

Specialsituationer eftersök

Kurs i workshopformat där deltagarna bidrar till kunskaperna om eftersök. Därutöver tillförs en hel del kunskap för ökade prestationer, som väldigt få eftersöksjägare har kunskaper om. 

Krav: Se ansökningsformulär här. Kursen är öppen att söka för både enskilda personer och länens NVR-organisation.

Längd: Cirka 22 timmar.

Syfte: En del i att alltid försöka nå ännu längre vad gäller säkerhet och uppklarande vid eftersök. I detta fall riktad till grupper som innehar utmärkta förutsättningar för eftersök.

Mål: Att berika även mycket skickliga eftersöksjägare med mer kunskap om situationer vid eftersök som ställer stora krav på förberedelse, prestation, säkerhet, juridiska avvägningar, social förmåga samt hantering av störningar, stress och olycksfall. 
Mer om kursen och ansökningsformulär: https://jagareforbundet.se/utbildning/eftersoksutbildning/specialsituationer/ 


  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2021-06-30 2021-08-20