Tema älg - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Ko med kalv. Foto: Allan Wallberg/Mostphotos

Tema älg

Älg, ett klövvilt som alla på ett eller annat sätt förhåller sig till, genom att se det som en tillgång eller ett vilt som orsakar problem. Oavsett hur du förhåller dig till älgen är detta utbildningen för dig om du vill lära mer om djuret, förvaltningsfrågorna och jakten.

Älgen finns i nästan alla delar av landet. För att lyckas med jakten och förvaltningen krävs självfallet goda kunskaper om djurens utseende och beteende samt deras rörelsemönster i landskapet. Detta samt råd om jaktformer och förvaltningsfrågor är några av de ämnen som belyses i utbildningen.

Längd: Tema älg erbjuds dels som en kvällsutbildning över ca 3 timmar och dels som en fördjupad kurs över ca 6 timmar.

Mål: Efter genomgången utbildning ska deltagarna ha grundläggande kunskaper om:

  • älgens födoval
  • utseende och ålderskaraktärer
  • rörelsemönster i landskapet
  • skötselplaner och tilldelningsprinciper i förvaltningen
  • roller och ansvar i älgförvaltningsområde och älgskötselområde
  • jaktens genomförande
  • minska skaderisken genom förebyggande åtgärder i skogen. Viltanpassat skogsbruk och viltvård.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2021-07-01 2021-08-20