Tema kronvilt - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Kronvilt. Foto: Mostphotos

Tema kronvilt

Kronvilt, ett flocklevande och skyggt vilt som anses vara det mest svårjagade klövviltet. Vill du lära mer om djuret, förvaltningsfrågorna och jakten så är detta utbildningen för dig.

Kronviltet sprider sig sakta i stora delar av landet och är numera ett mer eller mindre nytt klövvilt för allt fler markägare och jägare. För att lyckas med jakten och förvaltningen krävs självfallet goda kunskaper om djurens utseende och beteende samt deras årstidsbundna rörelsemönster i landskapet. Detta samt råd om jaktformer och förvaltningsfrågor är några av de ämnen som belyses i materialet.

Längd:
Tema kronvilt erbjuds dels som en kvällsutbildning över ca 3 timmar och dels som en fördjupad kurs över ca 6 timmar.

Mål: Efter genomgången utbildning ska deltagarna ha grundläggande kunskaper om:

  • Kronviltets födoval
  • Utseende och ålderskaraktärer
  • Förflyttningarna i landskapet
  • Tilldelningsprinciper inom i ett skötselområde
  • Förvaltningsområdets roll
  • Jaktens genomförande
  • Skaderisker och förebyggande åtgärder

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2021-07-01 2021-08-20