Tema viltvårdsområde - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Foto: Mikael Damkier/Mostphotos

Tema viltvårdsområde

Vem vill inte arbeta för bättre jakt och viltvård? Vem vill inte hjälpa marklösa jägare? Viltvårdsområdena (VVO) gör allt detta.

Viltvårdsområden (VVO) är en vanligt förekommande sammanslutning av mark, framför allt i norra Sverige, för en bättre jakt och viltvård.

Viltvårdsområdena är också till stor hjälp för marklösa jägare eftersom de säljer korttidsupplåtelser, främst för småviltjakt. För att på ett korrekt sätt sköta ett VVO krävs goda kunskaper om hur lagar och stadgar ska tolkas och följas. En välutbildad styrelse för ett VVO kan på ett lättare sätt hantera skötseln av sitt VVO. Syftet med utbildningen är att deltagaren efter genomgången kurs ska ha kunskaper om de lagar och bestämmelser som styr ett viltvårdsområdes verksamhet.

Längd: Teori cirka 4 timmar.

Mål: Efter genomgången kurs ska deltagarna ha grundläggande kunskaper om:

  • Syftet med viltvårdsområden.
  • Vad är ett viltvårdsområde.
  • Vad är en viltvårdsområdesförening.
  • Styrelsens roll.
  • Fastighetsägarens roll.
  • Den enskilde jägarens roll.
  • Grundläggande kunskap om jaktupplåtelse.
  • Lagar och stadgar som styr verksamheten inom VVO.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2021-07-01 2021-08-20