Tillvaratagande av vilt - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Foto: Mostphotos

Tillvaratagande av vilt

Hur du behandlar viltet efter skottet betyder mycket för slutresultatet i köket. Den här kursen tar upp allt från urtagning till styckning och förvaring.

Kursen ger dig kunskap om hur vilt av olika slag tillvaratas och hanteras som råvara. Vi behandlar betydelsen av samt lär oss tillämpa god livsmedelshygien. Knivar och knivvård och övrig lämplig utrustning. Under kursen varvas teori och praktik. Syftet med utbildningen är att deltagarna efter genomgången kurs ska ha grundläggande kunskaper om hantering av vilt efter skottet.

Mål: Efter genomgången kurs ska deltagarna ha grundläggande kunskaper om:

  • Urtagning
  • Flåning
  • Grovstyckning
  • Finstyckning
  • Förvaring
  • God livsmedelshygien

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2021-07-01 2021-08-20