Vård i det vilda - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Vård i det vilda

Om du vill veta mer om hur du tar hand om de skador som kan drabba människa och hund i skog och mark så är det här kursen för dig. Utbildningen avser att öka kunskapen och jägarens tilltro till sin egen förmåga och på så sätt kan jaktlaget skapa förutsättningar för en tryggare och säkrare jakt, oberoende av tid eller plats.

Krav: Medlemskap i Svenska Jägareförbundet

Längd:
7 timmar med fokus på praktiska övningar

Innehåll: Ett unikt sjukvårdskit och godkänd HLR-utbildning ingår liksom hjärt-lungräddning för hundar. Sjukvårdskitet innehåller bland annat ett hemostatiskt förband med ämnen som snabbare kan stoppa kraftiga blödningar. Vi tränar också förbandsläggning på hund och människa.

Syfte: Att öka den enskildes kunskap och därmed viljan att ingripa vid olyckshändelser och på så sätt bli en värdefull tillgång i såväl jaktlaget som i samhället i övrigt.

Mål: Efter genomförd utbildning skall deltagaren ha grundläggande kunskaper och färdigheter i:

  • Människans anatomi
  • Hundens anatomi
  • Känna till de vanligaste skadorna för människa respektive hund
  • Kunna utföra de åtgärder som är kopplade till de vanligaste skadorna
  • Behärska det material som finns i sjukvårdsutrustningen
  • Undersökning av och förbandsläggning på hund och människa samt
    godkänd utbildning i hjärt-lungräddning, HLR

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
2021-07-01 2021-08-20