Viltdatakurs - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Älg. Foto: Magnus Binnerstam/Mostphotos

Viltdatakurs

Viltdata är ett internetbaserat system för inrapportering, lagring, sammanställning och tillgängliggörande av data om samtliga jaktbara viltarter i hela Sverige.

I Viltdata ingår fyra delar; en databas med jaktområden/jaktlag, ett register över behöriga användare, en databas med fällda djur inklusive eventuella biologiska data och historiska databaser där tidigare års avskjutning lagras.
Vi jägare har stor kunskap om viltet och skogen och det är viktigt att vi rapporterar och sammanställer den information vi har för att öka vår kunskap om jakten och viltet. Svenska Jägareförbundet har sedan 1939, då vi började sammanställa statistiken, kunnat följa alla de stora förändringarna i viltstammarna under denna tid och det är viktigt att vi kan göra detta också i framtiden.

Vad bidrar inrapporteringen till?

 • En grund för att följa viltstammars utveckling och tillstånd
 • Möjlighet att i god tid upptäcka förändringar och trender hos våra viltstammar
 • Underlag för att planera avskjutningsnivåer
 • Underlag för bedömning av jakttider
 • Beslutsunderlag för olika myndigheter
 • Bakgrundsfakta åt olika forskningsprojekt
 • Naturvårdsverkets miljöövervakningsprogram
 • Information till allmänheten

Syftet med utbildningen är att deltagarna efter genomgången kurs ska ha kunskaper om hur man hittar samt rapporterar i databasen Viltdata.

Längd: 3 timmar teori där man har möjlighet att ta med egen bärbar dator, det är värdefullt men absolut inget krav.

Mål:

 • Efter genomgången kurs ska deltagarna ha grundläggande kunskap om
 • De olika administratörsnivåerna och deras funktioner
 • Skapande av jaktlag och/eller jaktområde Inrapportering av observationer för älg och andra arter
 • Inrapportering avskjutning älg och övrigt vilt
 • Framtagande av statistik

 • Dela med e-mail
 • Skriv ut
2021-07-01 2021-08-20