Viltmästarutbildningen - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

 

Viltmästare 2018

Som viltmästare arbetar man med att förvalta viltet för att skapa goda förutsättningar för rik natur och bra jakt.

Många viltmästare är anställda som viltförvaltare på större gårdar eller skogsbolag eller som jaktvårdskonsulenter vid Svenska Jägareförbundet. Man kan också jobba med fältarbete inom viltforskningen eller vilthandläggare på länsstyrelsen.
En del viltmästare är också egna företagare som erbjuder liknande tjänster åt olika uppdragsgivare.

Läs kursplanen för 2018 här!Ansökan till
VILTMÄSTARKURS Öster Malma 2018

Kurstid
29 januari 2018 t.o.m. 14 september 2018

Behörighet
Sökanden ska uppfylla ett av nedanstående kriterier
för att ansökan ska behandlas.

Kategori 1: Elev i VIF’s utbildningssystem, med minst
3 godkända elevår på minst 10 månader vardera och en
sammanlagd tid på minst 42 månader inkl. praktik

Kategori 2: Sökanden har 180 hp (motsvarande 3 års
heltidsstudier) med inriktning mot lantbruk, skogsbruk eller
biologi eller annan relevant akademisk utbildning.

Kategori 3: Sökanden har 120 hp (motsvarande 2 års
heltidsstudier) eller likvärdiga kunskaper samt arbetslivserfarenhet
från för kursen relevant verksamhet.

Ansökan
Öster Malma Jaktvårdsskola tillhanda senast 31 augusti 2017

För sökande i kategori 1 ska ansökan innehålla följande:
En samanställning av ansökan, skolor, elevtid var m.m. praktik osv.
Skolbetyg (godkänt i följande ämnen: Sv, Ma, Eng)
Betyg/intyg – jaktelevsplatser och praktik
Jaktelevsbok/-böcker.

För sökande i kategori 2 & 3 ska ansökan innehålla följande:
Kopia på eventuell akademisk examen
Kursutdrag på genomförda kurser från respektive
universitet eller högskola
Eventuella arbetsgivarbetyg/intyg

Antagning
Meddelas senast den 15 oktober.

Kontakt
Svenska Jägareförbundet Öster Malma 611 91 Nyköping
Tel: 0155 24 62 31
Anders Broby, Öster Malma Jaktvårdsskola
E-post: anders.broby@jagareforbundet.se

Ladda hem dokumentet i pdf-format!

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut