Viltmästarutbildningen - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

 

Viltmästare 2021

Som viltmästare arbetar man med att förvalta viltet för att skapa goda förutsättningar för rik natur och bra jakt. Foto från utbildningen 2018.

Många viltmästare är anställda som viltförvaltare på större gårdar eller skogsbolag eller som jaktvårdskonsulenter vid Svenska Jägareförbundet. Man kan också jobba med fältarbete inom viltforskningen eller vilthandläggare på länsstyrelsen.
En del viltmästare är också egna företagare som erbjuder liknande tjänster åt olika uppdragsgivare.

Dags att ansöka till Viltmästarutbildningen 2021!

Läs kursplan för 2021 här!

Ansökan till
VILTMÄSTARKURS
Öster Malma 2021

Kurstid:1 februari 2021 t.o.m. 13 augusti 2021

Behörighet: Sökanden ska uppfylla ett av nedanstående kriterier för att ansökan ska behandlas.

Kategori 1: Elev i VIF’s utbildningssystem, med minst 3 godkända elevår på minst 10 månader vardera och en sammanlagd tid på minst 36 månader inkl. praktik. Gymnasieexamen med minst betyg E i Svenska 2, Matematik 2 och Engelska 6.

Godkända elevprov.

Godkända elevbetyg.

Kategori 2: Sökanden har minst 180 hp (motsvarande 3 års heltidsstudier vid universitet eller högskola) med inriktning mot lantbruk, skogsbruk, biologi, eller annan relevant akademisk utbildning.

eller

Sökanden har 120 hp (motsvarande 2 års heltidsstudier vid universitet eller högskola) eller likvärdiga kunskaper samt arbetslivserfarenhet från för kursen relevant verksamhet.

Ansökan: Öster-Malma Jaktvårdsskola tillhanda senast 31 augusti 2021

För sökande i kategori 1 ska ansökan innehålla följande:

 • En samanställning av ansökan, skolor, elevtid var mm, praktik osv.
 • Skolbetyg (Godkänt i följande ämne Sv, Ma, Eng)
 • Betyg / intyg – jaktelevsplatser och praktik
 • Jaktelevsbok/böcker.

För sökande i kategori 2 och 3 ska ansökan innehålla följande:

 • CV
 • Personligt brev
 • Kopia på eventuell akademisk examen
 • Kursutdrag på genomförda kurser från respektive universitet eller högskola
 • Eventuella arbetsgivarbetyg/intyg

                                                 

Antagning: Meddelas senast den 15 oktober.

Adress: Svenska Jägareförbundet Öster Malma 611 91 Nyköping

Kontaktperson: Anders Broby, Öster Malma Jaktvårdsskola

E-postAnders.Broby@jagareforbundet.se        

 • Dela med e-mail
 • Skriv ut