Mer om biologi och förvaltning - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Viltmästarutbildningen har varit på Virå bruk och fått lära sig merom en väl fungerande kronviltsförvaltning.

Mer om biologi och förvaltning

Viltmästarutbildningen fortlöper som planerat, och de senaste veckorna har vi ägnat åt biologi och förvaltning av främst våra klövvilt men även de stora rovdjuren.

2015-04-06

BLOGG - Viltmästarutbildningen Viltmästarutbildningen är uppdelad i ett antal delmoment. Moment ett var främst inriktat på juridik och det juridiska ramverket runt jakten. När vi nu närmar oss påskhelgen avrundar vi delmoment två vilket framförallt varit inriktat på biologi, förvaltningen av våra klövvilt, de stora rovdjuren samt småviltet knutet till skogslandskapet.

Att kunna de olika arternas biologi är nödvändigt när man jobbar inom vårt blivande yrke, oavsett om man jobbar som yrkesjägare, jaktvårdskonsulet eller något annat inom viltförvaltning. Det har varit många givande föreläsningar rörande allt från problematiken inom älg- och kronskötselområden till järven i skogslandskapet.

Vi har även haft glädjen att göra några studiebesök. Exempel på detta är förvaltning av vildsvin som resurs och tillgång i samklang med ett rationellt jordbruk på Hörningsholms gods som är beläget på Mörkö. Vi var även på Virå Bruk och fick kunskap och information om en väl fungerande kronviltsförvaltning.

Så nu återstår bara att se om vi lyckats suga upp kunskapen från våra föreläsare och klara tentan på detta delmoment!

 
 

Arkiv

Senaste kommentarer