Så ser arbetsprocessen för Viltvårdsfonden ut - Svenska Jägareförbundet

Svenska Jägareförbundet

Meny

Förändring av viltvårdsfonden

Det fodras bara några felsteg så kan hela processen runt Viltvårdsfonden rasera 80 år av framgångsrikt folkrörelsearbete. Foto: Stefan Johansson / Mostphotos

Så ser arbetsprocessen för Viltvårdsfonden ut

Trots kritik och oro för förändringarna i Viltvårdsfonden fortskrider processen.
– När man förändrar en väl fungerande institution som Allmänna uppdraget finns det alltid risker. Just nu arbetar vi proaktivt i flera processer samtidigt både mot Naturvårdsverket och regeringen för att minimera riskerna, säger förbundsordförande Torbjörn Larsson.

Förbundsordförande Torbjörn Larsson. Foto: Magnus Rydholm

2021-04-23

Det fodras bara några felsteg så kan hela processen runt Viltvårdsfonden rasera 80 år av framgångsrikt folkrörelsearbete. Här vilar ett stort ansvar på beslutsfattarna.

– Vi har därför varit tydliga med vilka risker vi ser. Vad Naturvårdsverket och regeringen måste göra för att säkerställa fonden och jägarnas bidrag till viltförvaltningen. Landsbygdminister Jennie Nilsson har i en intervju på förbundets webb uttryckt flera bra saker. Men det räcker inte med ord. Regeringen måste visa i handling att man menar allvar, säger Torbjörn Larsson.

Han menar att en risk i dagsläget är att pengar från Viltvårdsfonden betalas ut till organisationer som är emot jakt. Ifall detta inträffar skjuts hela processen i sank.

– Svenska Jägareförbundet tycker att Allmänna uppdraget och Viltvårdsfonden är så centrala delar i viltförvaltningen att eventuella förändringar måste få ta tid – så att resultatet i slutänden blir rätt och bra.

– Ifall jägarna upplever att staten sviker dem, nedvärderar deras roll, osynliggör deras insatser kommer de inte att ställa upp på samma sätt i framtiden.

Vad som är orsak till förändringarna av Viltvårdsfonden blir plötsligt helt egalt. För även om den nya lösningen uppfyller alla krav från EU och staten, men missar jägarnas perspektiv kommer det inte fungera alls.

– Ministern har insett att det inte finns någon annan än jägarna som kan utföra trafikeftersök, viltövervakning och adaptiv klövviltsförvaltning. Jägarna måste vara delaktiga och få uppskattning för sitt arbete. Då kan inte myndigheter försöka centralisera eller marginalisera jägarna. Det värsta scenariot är att staten äventyrar folkrörelsens bidrag till viltförvaltningen – även om syftet är något annat.

– Just därför borde tempot i processen sänkas så att slutresultatet faktiskt blir bättre än idag. Det är faktiskt fullt möjligt att nå dit. Men då måste man lyfta jägarnas roll och lyssna på dem som utför jobbet, säger Torbjörn Larsson.

Pågående processer inom ramen för förändringen av Viltvårdsfonden och Allmänna uppdraget.

  • Naturvårdsverket tar beslut om organisations- och verksamhetsbidrag ur viltvårdsfonden för 2021. Beslut tas nu i maj. Läs mer här!
  • Naturvårdsverket börjar ny ansökningsperiod för organisations- och verksamhetsbidrag ur viltvårdsfonden för 2022. Bedöms ske under höst (september-oktober) 2021.
  • Naturvårdsverkets upphandlingsprocess avseende viltövervakning, trafikeftersök och klövviltsförvaltning är påbörjad genom att sökande nu ska kvalificera sig. Detta pågår nu. Regeringen har beslutat att förlänga Naturvårdsverkets uppdrag för upphandling till 2022-06-30.
  • Svenska Jägareförbundet ska göra ansökan till regeringen om ett flerårigt organisationsbidrag. Detta kommer att ske under våren/sommaren.
  • Svenska Jägareförbundet arbetar med att säkerställa att regeringen får kunskap om alla risker i som finns med det nya systemet.
  • Svenska Jägareförbundet har tagit in vass upphandlingskompetens för att säkerställa process och vara konkurrenskraftiga.
  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick