Svenska Jägareförbundet

Meny

Minska vargstammen

Genom att tända eldar och grillar vakar Fåravelförbundet vid sina djur den 17 september. Foto: Sirpa Ukura/Mostphotos

Fåravelsföreningen genomför rovdjursvaka

Den 17 september genomför Svenska Fåravelsförbundet en manifestation mot bristerna i rovdjursförvaltningen tillsammans med kollegor runtom i Europa.
– Det är inte bara jägare som reagerar över hur vargar och andra rovdjur påverkar människor och näringar. Vi vill visa vårt stöd till Fåravelsförbundet, säger Mikael Samuelsson, ordförande i Jägareförbundets rovdjursråd.

Mikael Samuelsson. Foto: Privat

2021-09-11

Genom att tända eldar och grillar vakar Fåravelförbundet vid sina djur den 17 september. Detta är en gammal tradition som nu används för att sätta fokus mot allvarliga brister i rovdjursförvaltningen. Fåravelförbundet lyfter fram följande punkter:

  • Näringen har inte råd att stå för de kostnader som statens djur förorsakar, det måste vi alla i samhället bekosta. Vi tar ansvar för våra djur inne i hagen, och då får staten ta ansvar för sina djur utanför.
  • De regeringsbeslut som är tagna måste följas, även på tjänstemannanivå.
  • SF kräver full ersättning vid skada och förebyggande åtgärder.
  • Vi vill påminna om beslutet ”… att bibehålla gynnsam bevarandestatus enligt art- och habitatdirektivet, samtidigt som tamdjurshållning inte påtagligt försvåras och socioekonomisk hänsyn tas.” och att ”att vargens förekomst i län med fäbodbruk, intensiv fårskötsel eller skärgårdar i huvudsak ska begränsas till de områden där den gör minst skada”.
  • Skyddsjakt måste beviljas snabbt och i förhållande till hur stor skada som skett. Risken för kommande skador ska vägas in.
  • Sveriges djurägare ska bli trodda, respekterade och väl bemötta.

Svenska Jägareförbundet stödjer Fåravelförbundets manifestation.
– Alla vi som drabbas av rovdjurens negativa sidor behöver stödja varandra för att få fler att förstå vilka problem dessa djur orsakar. Samtidigt behöver politiker och myndigheter inse att man inte kan vänta längre. De behöver vidta åtgärder som minskar den påverkan landsbygden får bära, säger Mikael Samuelsson.

Han känner igen argumenten som har likheter med jägarnas.
– Fåravelförbundet sista punkt visar med önskvärd tydlighet att myndigheter och tjänstemän behöver anpassa sig till människorna som drabbas. Det kan inte vara så att det bara är de drabbade som ska anpassa sig till rovdjuren, säger Mikael Samuelsson.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick