Svenska Jägareförbundet

Meny

Minska vargstammen

Foto: Sandra Fotodesign/Mostphotos

Flera varglän långt över miniminivån

Några få län i Mellansverige hyser fler vargar än vad Naturvårdsverket har bestämt att det ska finnas i hela landet.
– I flera län finns det utrymme för stora minskningar, utan att man äventyrar några miniminivåer, säger Mikael Samuelsson, förste vice ordförande i Svenska Jägareförbundet.

Mikael Samuelsson, förste vice ordförande i Svenska Jägareförbundet. Foto: Privat

2021-09-21

Det närmar sig beslut om vinterns vargjakt. Men hur ser stammen ut i Mellansverige?

Jo, det fanns enligt länsstyrelsers inventeringar 36 föryngringar vilket motsvarar en stam på cirka 360 vargar i vintras. Därtill fanns cirka tio vargar i norr och 30 i söder. Totalt en stam på cirka 400 djur.
– I mellersta Sverige ska det, enligt beslutade länsvisa minimimål, minst finnas 285 vargar. Men inventeringarna visar att det är ungefär 80 fler. Prognosen för kommande vinter är att stammen ökat ytterligare. Mellansverige bär alltså fortfarande nästan hela bördan av vargstammen, säger Mikael Samuelsson.

Han menar att såsom miniminivåerna beslutas idag, låser dessa fast vargsituationen för de mellansvenska länen vid hur vargfördelningen är idag.
– Trots att riksdagen redan 2013 beslutade att koncentrationerna ska minska där stammen är som tätast har mycket lite hänt, stammen har istället tillåtits öka i flera mellansvenska län, säger Mikael Samuelsson. Huvudanledningen till det är att nuvarande regering tillåtit Naturvårdsverket att sätta en högre miniminivå än vad riksdagen beslutat. 

Inför beslut om tilldelning
Om länsstyrelserna enbart skulle utgå från antalet föryngringar förra året kommer några län att få en högre tilldelning medan andra län, som exempelvis Värmland, tilldelas få eller inga alls eftersom revirmarkerande par inte räknas in i miniminivån. Därför måste länsstyrelserna väga in det totala antalet vargrevir förra vintern och utifrån det bedöma hur stammen ser ut idag – innan beslut om jakt fattas.
– Det finns utrymme för att fälla 100 vargar under det kommande året på licens- och skyddsjakt – utan att äventyra vargstammens gynnsamma bevarandestatus. Skulle vi fälla 100 djur är det mest troliga enligt forskarna att stammen sänks från 400 till 350 djur. Sedan är Svenska Jägareförbundet långt ifrån nöjt med att stammen är så stor som 350. Vi vill att den ska minskas ännu mer.

Mikael Samuelsson förklarar att myndigheter måste förhålla sig till lagstiftning och beslutade regler.
– Eftersom Naturvårdsverket har fastställt gynnsam bevarandestatus till 300 individer – och rapporterat detta till EU, ska stammen vara minst på den nivån. Vi ser inget juridiskt problem med att stammen något år skulle hamna under 300, eftersom den efter valpningen är tillbaka över.
– Men vi kommer aldrig att få en tilldelning som äventyrar den gällande nivån för gynnsam bevarandestatus. Så länge Naturvårdsverket tillåts sätta miniminivån till 300 vargar kommer vi inte att komma under den nivån. Därför måste arbetet sträva mot – i ett första skede – att ändra denna till 170–270 som riksdagen beslutat, säger Mikael Samuelsson.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick