Svenska Jägareförbundet

Meny

Minska vargstammen

Peter Eriksson. Foto: Martin Källberg. Palle Berglund. Foto: Johanna Norin

Förbundet och LRF: Vargstammen måste minskas

Svenska Jägareförbundet och Lantbrukarnas riksförbund (LRF) står enade i kravet att få länsstyrelser, Naturvårdsverket och politiker att förstå det absolut nödvändiga i att besluta om en utökad vargjakt i vinter.
– Den starkt växande vargstammen är en ohållbar situation för tamdjursägare, jägare och många andra på landsbygden. Myndigheterna måste agera, säger Palle Borgström ordförande för LRF.

2021-09-15

Sedan några veckor bedriver Svenska Jägareförbundet en informationskampanj för att  motivera varför vargstammen måste minska i storlek. En viktig anledning är att Sverige kan förlora självbestämmandet om vargförvaltningen ifall stammen växer sig för stor. Detta hänger samman med att domstolar menat att ett medlemsland i EU inte får göra för stora uttag i stammen för en strikt skyddad art. En stor vargstam skapar större problem både för jägare och djurbönder, men kan då inte reduceras i tillräckligt grad enligt EUs regler.

– Bara det faktum att stammen tillåtits växa innebär att vi riskerar fastna med betydligt fler vargar än den lägsta nivå som riksdagen beslutade 2013, säger Peter Eriksson ordförande för Jägareförbundet.

De båda organisationerna är eniga att den börda som landsbygdsbefolkningen, bönderna och jägarna tvingas bära är oacceptabel.
– Nyligen presenterade Naturvårdsverket en rapport som visade vilken stor oro och stress rovdjuren innebär för jägare och tamdjursägare. Detta måste länsstyrelserna ta med i beräkningen när de ska besluta om vilken vargjakt som ska tillåtas i vinter, säger Palle Borgström.

Han och Peter Eriksson kräver att länsstyrelserna beaktar psykosociala- och socio-ekonomiska faktorer, de kulturarv som lantbrukare och jägare förvaltar samt tar hänsyn till att livsmedelsförsörjningen enligt riksdagens livsmedelsstrategi ska öka.
– Den svenska vargstammen innehåller cirka 100 djur fler än vad Naturvårdsverket beslutat som lägsta nivå. Stammen måste minskas rejält. Länsstyrelserna kan ge oss som bor på landsbygden bättre förutsättningar och möjligheter att driva lantbruk, jaga och leva utan en onödigt stor påverkan av vargarna. Det vi begär är inte orimligt, utan exakt så som riksdagen beslutade att rovdjurspolitiken skulle fungera, säger Peter Eriksson.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick