Svenska Jägareförbundet

Meny

Minska vargstammen

Inget riksdagsparti svarar att vargstammen ska öka

Svenska Jägareförbundet ställde en fråga om vargstammens storlek till riksdagens åtta partier. Inget av dessa uttrycker en önskan om att stammen ska öka. En stor majoritet vill däremot hålla fast i riksdagsbeslutet från 2013, som i praktiken innebär en minskning av stammens storlek.

2021-09-26

Vi ställde en fråga till riksdagens åtta partier:
”Vad anser ert parti bör göras kring vargstammens storlek?
1. Vargstammen ska minskas
X. Vargstammen ska hållas på dagens nivå
2. Vargstammen ska ökas”

Samtliga svarade. Resultatet? Inget av partierna svarade att stammen ska öka.
Här är partiernas svar, i den ordning de inkom:

Centerpartiet

”Vi vill minska vargstammen. Vi vill att antalet vargar i mellansvenska förvaltningsområdet inte ska överstiga 170 vargar.
Vi står bakom riksdagsbeslutet från 2013 som säger ett referensvärde på 170–270 individer. Inflytande över rovdjursförvaltningen ska vara förankrad på lokal nivå. Vi vill samförvalta med Norge. Vi vill se en ökad licensjakt.”

Miljöpartiet

”För att uppnå gynnsam bevarandestatus måste vi göra mer för såväl varg som för boskap och för människor. Jag tänker alltså inte svara på din 1X2-fråga. Miljöpartiets åsikt är att vi ska ha en effektiv skyddsjakt när det är motiverat och att vi inte ska ha illegal jakt och licensjakt. Om vi lägger all jakt i formen skyddsjakt – kommer det bli enklare och snabbare och mindre kontroversiellt med skyddsjakt på varg när vargindivider ställer till oreda för våra fårbönder.”

Kristdemokraterna

”I vår jaktmotion skriver vi att den svenska vargstammen ska sänkas till 170 individer. Riksdagens beslut 2013 slog fast att golvet i den svenska vargstammen ska ligga mellan 170–270 individer. Vi lägger oss alltså då på den lägsta siffran.”

Socialdemokraterna

”Vi är tydliga med att vi står bakom riksdagsbeslutet. Både gällande nivå och mål samt rennärings toleransnivå om max 10 % rovdjursskador som måste prioriteras. Skyddsjaktbesluten måste gå snabbare. Socialdemokraterna har kongressbeslut om ett referensvärde om 200 vargar.”

Liberalerna

”Jag väljer att inte svara 1, X eller 2.
Svarar så här: Riksdagen ska inte fastställa antalet vargar. Det är en fråga för expertis och forskare utifrån målet med rovdjurspolitik.” 

Vänsterpartiet

”Vänsterpartiet ser det av riksdagen satta referensvärdet som ett golv, inte som ett tak. Referensvärdet ska fastställas på vetenskaplig grund av ansvarig myndighet för att säkerställa artens gynnsamma bevarandestatus. Nivån ska inte vara föremål för politisk bedömning. /.../ Skyddsjakt ska även fortsättningsvis få tillämpas på varg. Det är viktigt att tillräckliga resurser avsätts för att förebygga och kompensera för rovdjursskador.”

Moderaterna

”Minskas! Vi anser att vargstammen ska vara i det lägre spannet av 170–270 individer, alltså 170. Eftersom vargstammen varierar över landet behöver dock förvaltningen vara lokalt anpassad.”

Sverigedemokraterna

”Ja vargstammen ska minskas, SD:s kommittémotion har en maximinivå på 270 vargar, men att det med vårt förslag finns avskjutningsmarginal från 395 individer ner till mitten av intervallet 170–270 vargar”

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick