Svenska Jägareförbundet

Meny

Minska vargstammen

Sverige riskerar att tappa greppet, sitt självbestämmande, om vargförvaltningen, menar Mikael Samuelsson, ordförande i rovdjursrådet. Foto: Pia Brännvall/Mostphotos

Sverige kan tappa greppet om vargjakten

Vid ett möte med Naturvårdsverkets generaldirektör Björn Risinger framförde Svenska Jägareförbundet krav om en vargjakt på minst 100 djur.
– Bakgrunden till mötet var att vi uppfattat att vargforskarna, som författat beskattningsmodellen, och att länsstyrelserna tolkat uppdraget som att vinterns vargtilldelning ska balansera vargstammen på cirka 400 djur. En strategi som vi inte kan acceptera, säger förbundsordförande Peter Eriksson.

2021-09-06

Svenska Jägareförbundet sätter press på Naturvårdsverket om vinterns vargjakt – trots att det är länsstyrelserna som fattar beslut om vilket antal djur som ska fällas.
– Vi hade den 1 september ett möte med generaldirektör Björn Risinger om vargförvaltningen. Vi förklarade att stammen måste minskas rejält och att vi inte kan acceptera att stammen balanseras på 400 djur. Naturvårdsverket var dock väldigt tydliga med att beskattningsmodellen inte ska tolkas som att stammen ska balanseras på 400 vargar, säger Mikael Samuelsson ordförande i rovdjursrådet.
Naturvårdsverket menade istället att det är helt upp till länsstyrelserna att bedöma vilket behov som finns utifrån fastställd rovdjurspolitik, juridiska förutsättningar och de behov och problem som finns på länsnivå.

Bakgrunden till förbundets agerande finns i de beräkningar som forskarna gjort om möjligt uttag i vargstammen, samt hur domstolar avgjort mål rörande rovdjursjakt.
– Ju större del av vargstammen som måste fällas desto närmare kommer vi de gränsvärden domstolarna nämnt. Vi kan hamna i ett moment 22 där vi riskerar att få en ständig tillväxt i vargstammen för att tillväxten överstiger nivån man får fälla, säger Peter Eriksson.
Lösningen på problemet är att hålla vargstammen på en lägre nivå så att Sverige helt själv – utan inblandning från EU – kan förvalta vargarna. För det krävs en licens- och skyddsjakt på minst 100 vargar.

Ökar stammen kan vi förlora självbestämmandet om vargförvaltningen.
– Tills vi, genom politiska beslut, lyckas sänka nivån på gynnsam bevarandestatus är det ett krav att stammen hålls runt 300 djur, säger Peter Eriksson. Skulle man något år hamna under 300-nivån är det heller inget problem. Då kan verket och länsstyrelserna tillåta lite mindre jakt följande vinter och då är vi – redan på ett år – över nivån igen.

Peter Eriksson och Mikael Samuelson ville med mötet säkerställa att verksledningen förstår vilka risker man utsätter landsbygdsbefolkningen för om man inte tillåter en rekordstor jakt redan i vinter.
–  Sverige riskerar att tappa greppet, sitt självbestämmande, om vargförvaltningen. Detta vore förödande. Därför slår vi larm om vad som håller på att hända och kräver kraftiga åtgärder, säger Mikael Samuelsson.

Bland annat vill Svenska Jägareförbundet att Naturvårdsverket tar fram tydligare vägledning till länsstyrelserna inför vargjaktsbeslutet.
– Naturvårdsverket menade dock att det inte är deras roll att vägleda länsstyrelserna i fråga om vargjaktens storlek, därför är det viktigt att budskapet når fram till dessa myndigheter om att det inte finns något mål som syftar till att balansera stammen på 400 vargar, säger Peter Eriksson.

Svenska Jägareförbundet vill:

  • Ha en så liten vargstam som möjligt – maximalt 150 individer
  • Att skyddsjakt på problemvargar underlättas, med snabba beslut
  • Att skyddsjakt tillåts efter första angreppet på hundar och tamdjur
  • Att staten tar mycket större hänsyn till de människor som berörs av vargen
  • Att vargen flyttas från Art- och habitatdirektivets bilaga 4 (strikt skyddad) till bilaga 5 (förvaltningsbar)
  • Att vargstammen aldrig får äventyra en meningsfull jakt eller äventyra vårt kulturarv med löshundsjakt
  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick