Svenska Jägareförbundet

Meny

Minska vargstammen

”Varför fungerar inte vargförvaltningen som beslutat?”

En stor majoritet i riksdagen anser att vargstammen ska hållas på nivån som beslutades 2013. Men verkligheten ser annorlunda ut.
– Riksdag och regering behöver ställa sig frågan: Varför följs inte demokratiskt fattade beslut, säger Mikael Samuelsson, rovdjursrådets ordförande.

Mikael Samuelsson, rovdjursrådets ordförande. Foto: Privat

2021-09-27

När riksdagen fattade beslutet om rovdjursförvaltningen 2013 var det ett viktigt steg mot en fungerande förvaltning. Efter många år med hårda ord och stor polarisering kunde riksdagens beslut ses som en vändpunkt. Sveriges högsta beslutade organ hade bestämt hur rovdjursförvaltningen skulle skötas. Innehållet var en kompromiss mellan olika åsikter, men hade viktiga förslag som många av de drabbade hade önskat sig.
– Svenska Jägareförbundet ställde förra veckan en fråga till riksdagspartierna. Vi ville veta om de tycker likadant idag som 2013. Resultatet var extremt tydligt. Vi har fortfarande en stor majoritet i riksdagen för att hålla vargstammen på en låg nivå och att beslutet ska förverkligas, säger Mikael Samuelsson.

Det enda partiet som uttrycker en något förändrad hållning är Liberalerna. Men detta inverkar knappt något på den massiva övervikt som finns för att genomföra beslutad inriktning.

–  Myndigheterna har misslyckats. Nu måste de som ansvarar för rovdjursförvaltningen ifrågasätta det system och regler som omgärdar rovdjuren och förändra detta så att staten följer demokratiskt fattade beslut. Det kan inte vara orimligt att begära att staten följer riksdagens beslut.
– Svenska Jägareförbundet har länge tyckt att det är märkligt att myndigheterna – medvetet eller omedvetet – agerar på ett sätt som gör att landet inte uppfyller tankarna och idéerna som är beslutade. Det är dags för ett rejält omtag.

Mikael Samuelsson undrar varför ingen följt upp hur myndigheterna följer inriktningen på beslutet. Det är fortfarande alltför stort fokus på vargstammens numerär och mående.
– Jag hoppas verkligen att regering och riksdag – genom de verktyg de har för att påverka och styra myndigheter – sätter press på dessa så att beslutet genomförs. När fortfarande en majoritet i riksdagen står bakom beslutet borde detta inte vara någon omöjlighet, säger Mikael Samuelsson.

  • Dela med e-mail
  • Skriv ut
Tillbaka till överblick